Schauvliege: "Vlaanderen haalt normen fijn stof wel"

Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) ontkent dat Vlaanderen de Europese normen voor fijn stof globaal gezien overschrijdt. Ze ontkent ook dat Vlaanderen zou lobbyen om de vervuilingsnormen af te zwakken. Milieugroepen hadden haar daarvan beschuldigd.

"De jaarnormen van Europa halen wij", zegt Schauvliege, die er aan toevoegt dat er voor de hotspots, waar de normen nu al overschreden zijn, extra maatregelen genomen worden. Het gaat dan over opslag en overslag van industrie, over een aantal industriële bedrijven, en maatregelen op het vlak van mobiliteit. Op al deze vlakken worden er maatregelen genomen in Vlaanderen, zegt de minister.

Schauvliege ontkent ook ten stelligste dat Vlaanderen zou lobbyen bij Europa om de normen af te zwakken. "Vlaanderen heeft met twaalf gelijkaardige regio's een brief geschreven", zegt de minister, "met de vraag om bij de herziening van de nieuwe fijnstofrichtlijn een aantal prioriteiten door te geven. We hebben gewezen op het feit dat er moet rekening gehouden worden met menselijke gezondheid, maar we hebben nergens gevraagd om naar een afzwakking van de normen te gaan."

Drie overschrijdingen

Minister Schauvliege doet haar uitspraken naar aanleiding van het feit dat vandaag op drie meetplaatsen de Europese norm overschreden is. Dat heeft de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) gezegd.

In Haren, Sint-Kruis-Winkel in Gent en Roeselare heeft er dit jaar al minstens 35 dagen te veel fijn stof in de lucht gehangen.