Te veel fijn stof in Haren, Gent en Roeselare

De Europese norm voor fijn stof is op drie meetplaatsen overschreden: in Haren, Gent en Roeselare. Op die plaatsen hing er dit jaar al minstens 35 dagen te veel fijn stof in de lucht. Dat zegt de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral).

"Het jaar is nog maar half en nu al overtreedt ons land nog maar eens de Europese wetgeving op luchtkwaliteit", zegt Piet Van Meerbeek van Bral.

De Europese richtlijn over luchtkwaliteit bepaalt dat er gemiddeld niet meer dan 50 microgram fijn stof per kubieke meter in de lucht mag zitten. Die grenswaarde mogen we per jaar niet meer dan 35 keer overschrijden.

Volgens Bral is er al op drie plaatsen sprake van meer dan 35 overschrijdingen. "In de Brusselse deelgemeente Haren, de Gentse deelgemeente Sint-Kruis-Winkel en in de haven van Roeselare is het jaarlijkse 'quotum' van 35 fijn stof-pieken al opgesoupeerd". Ook de meetstations van Gent-centrum (34) en Evergem (33) zitten bijna aan de limiet van 35 overschrijdingen.

De milieubeweging dringt al langer aan op maatregelen. "Dat betekent onder meer minder autoverplaatsingen en minder mestproductie", luidt het. Maar die maatregelen worden niet genomen door de gewesten, zegt de Bral. Integendeel, ze kiezen voor "autoaanzuigende projecten en investeren in bijkomende weginfrastructuur".

Volgens Lieze Cloots van de Bond Beter Leefmilieu gaat Vlaanderen zelfs nog een stap verder. "In een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie die recent online gezet is, lobbyt de Vlaamse overheid, samen met onder meer de regio's Catalonië, Londen, Randstad en Baden-Würtemberg, voor afzwakking van de Europese regels", zegt ze.

Volgens Cloots argumenteren de betrokken regio's dat ze alle mogelijke maatregelen genomen hebben en dat de beloofde vermindering van uitstoot door nieuwe autotechnologie er niet gekomen is. "Ze pleiten voor het schrappen van een aantal grenswaarden. Ze vinden ook dat ze zelf moeten kunnen kiezen in welke streken de normen van toepassing zijn en waar niet en vinden subsidies en samenwerkingsakkoorden beter dan Europese boetes."