"Beslissing Oosterweel in kamp Vlaamse regering"

De Europese Commissie blijft erbij dat het de Vlaamse regering is die een beslissing moet nemen over de aanbesteding in het Oosterweeldossier. Dat moet volgens de krant De Tijd blijken uit een brief van Europees commisaris Michel Barnier aan Europarlementslid Philippe De Backer (Open VLD). Minister-president Kris Peeters (CD&V) benadrukt in "De ochtend" dat de Vlaamse regering er alles aan doet om Oosterweel zo snel mogelijk te realiseren en dat mijnheer De Backer "niets nieuws vertelt".

"In een antwoord op mijn schriftelijke vraag heeft Michel Barnier duidelijk gesteld dat men niet hoeft te wachten op de Commissie", zegt De Backer (foto in tekst). "Dat maakt duidelijk dat de beslissing volledig in het kamp van de Vlaamse regering ligt en dat het aan minister-president Kris Peeters is om de knoop door te hakken en dat men zich niet kan verbergen achter de Europese Commissie."

"De aanbesteding moet voldoen aan alle Europese regels", vervolgt De Backer. "Er is tijdens overleg al vaak gebleken dat de Vlaamse regering het goed zal moeten omkaderen, wil men die aanbesteding gunnen zoals de Vlaamse regering het zou willen."

Over de aanbesteding is er al een hele tijd discussie. De Vlaamse regering had de bouw van de Oosterweelverbinding in 2009 toegekend aan het bouwconsortium Noriant.

Maar in 2010 werden de plannen gewijzigd: er komt geen brug maar een tunnel, maar de aanbesteding bleef wel bij Noriant. De vraag is nu of er ook een nieuwe aanbesteding moet komen. Dat zou de Vlaamse regering veel geld kunnen kosten aan schadevergoedingen.

"De Vlaamse regering kan zich niet blijven wegsteken achter een Europees verhaal", benadrukt De Backer in De Tijd. "Men kan het Antwerpse mobiliteitsdossier niet laten aanslepen of over de verkiezingen tillen." Volgens De Backer probeert de Vlaamse regering de Europese Commissie "te gebruiken als schaamlapje". "Het is dringend nodig voor de leefbaarheid van de stad, voor het economische weefsel en voor de Antwerpse haven dat er knopen worden doorgehakt."

"De Backer maakt wat nieuws in komkommertijd"

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) zegt in "De ochtend" op Radio 1 dat Philippe De Backer niets nieuws vertelt. "Mijnheer De Backer maakt er een hoopje van", reageert Peeters. "Sinds de discussie in het parlement zijn er afspraken gemaakt met commissaris Barnier. Er zijn al een aantal technische vergaderingen met experts geweest en in september zijn er nog een aantal vergaderingen. Dan zit ik ook zelf samen met de commissaris. Mijnheer De Backer maakt wat nieuws in komkommertijd, dat gun ik hem volkomen."

"De Vlaamse regering doet alles om dit dossier zo snel mogelijk te realiseren, maar wij moeten procedures volgen. Wij doen ook alles om ervoor te zorgen dat we de ondernemersgroep Noriant zeker een stuk van de werken kunnen geven. Om zeker te zijn dat we daarop achteraf van Europa geen commentaar krijgen, hebben we dat ook aangemeld. Wij doen er alles aan om dat op Europees niveau klaar te krijgen. Ik hoop dat we in september duidelijkheid krijgen van de commissaris. De Vlaamse regering zal dan haar verantwoordelijkheid nemen."

"Wij willen Oosterweel absoluut zo snel mogelijk realiseren, maar er zijn een aantal zaken die ik ook niet volledig in de hand heb, het plan-MER wordt nu uitgevoerd. Maar het is absoluut niet zo dat wij dit dossier vertragen. We moeten niet aan platte politiek doen. Ik vind het spijtig dat collega De Backer niet afwacht tot ik commissaris Barnier gesproken heb. We moeten geen intentieprocessen maken. Het is absoluut niet juist dat de Vlaamse regering geen beslissingen neemt."