Banken in problemen - Michaël Van Droogenbroeck

Vanaf 1 augustus gelden er nieuwe regels voor Europese banken die overheidssteun vragen. Dat kunnen ze pas krijgen nadat ze eerst de aandeelhouders en schuldeisers hebben aangesproken én nadat een herstructureringsplan is voorgelegd waaruit blijkt dat de bank op termijn weer rendabel kan worden. Zo niet moet de bank worden opgedoekt.
analyse
Analyse
Aansturen van de 'analyse' teaser o.a. op de home pagina en 'analyse' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'analyse' overzichtspagina

Vicieuze cirkel

In de nasleep van het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers, straks exact 5 jaar geleden, kwamen ook heel wat Europese banken in de problemen. In heel Europa moest de overheid massaal banken bijspringen. Daardoor werd de begroting en de schuld van heel wat landen behoorlijk scheefgetrokken. Ierland en Cyprus konden dat enkel het hoofd bieden doordat Europa hen financieel bijsprong, en die vicieuze cirkel houdt ons nu al vijf jaar lang in de ban van de crisis.

Leefbaar of opdoeken

Met de nieuwe regels die vanaf vandaag ingaan wil Europa die cirkel doorbreken. Europa leert daarmee uit de lessen van de vele bankenreddingen de voorbije 5 jaar. Een bank kan pas overheidssteun krijgen nadat een reeks voorwaarden is voldaan. De belangrijkste is ongetwijfeld dat voor de bank bij de overheid aanklopt eerst de aandeelhouders en de schuldeisers mee moeten betalen. Daarnaast moet de bank ook een herstructureringsplan kunnen voorleggen waaruit blijkt dat de bank levensvatbaar is. Zo’n herstructureringsplan werd nu ook geëist in ruil voor overheidssteun, maar dat gebeurde pas na de redding.

Vanaf 1 augustus zal een bank dat dus voor de eigenlijke redding moeten indienen. Daarbij moet ook worden aangetoond hoe de bank haar kapitaalbuffers zal aandikken. Als de leefbaarheid van de bank niet kan worden aangetoond rest alleen een afbouwplan.

De regels en hoe ze toe te passen

Het is moeilijk te voorspellen wat en hoe de nieuwe regels in de praktijk zullen betekenen. De intentie en de bedoeling van Europa is vooral dat ze niet eens meer nodig zijn. Al is dat, zeker voor landen als Spanje en Italië, misschien een net iets te enthousiaste houding. Of en hoe deze regels zullen en kunnen toegepast worden (zeker hoe er kan worden van afgeweken als een bank op een weekend tijd moet gered worden) zal de toekomst uitwijzen.