N-VA: "Stuur meer illegale criminelen terug"

De N-VA wil dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) meer werk maakt van de terugkeer van illegale criminelen. "De gedwongen terugkeer van illegale criminelen moet beter", zegt Theo Francken van de N-VA. Staatssecretaris De Block nuanceert de cijfers.
BELGA/VERGULT

De N-VA nam de migratiecijfers onder de loep en concludeert dat de globale terugkeercijfers weliswaar hoger liggen dan bij haar voorganger Melchior Wathelet (CDH), maar dat de cijfers toch nog lager liggen dan in de periode 2001-2006.

Theo Francken (foto) merkt op dat de gedwongen verwijderingen sinds 2006 in dalende lijn zijn en stabiliseren onder staatssecretaris De Block op "een historisch laag aantal".

Nog volgens Theo Francken verloopt de terugkeer van illegale criminelen steeds moeizamer. In 2012 werd 8,8 procent van de illegale vreemdelingen die aangehouden werden, opgesloten in een gesloten centrum met het oog op verwijdering. Tussen januari en april van dit jaar was dat nog 8 procent.

De bevoegde staatssecretaris nuanceert die cijfers. "In 2012 zijn uit gevangenissen en uit gesloten centra in totaal 378 ex-gedetineerden verwijderd. In de eerste helft van 2013 waren dat er al 285. Een duidelijke stijging."

Francken merkt nog op dat van het aantal illegale criminelen die een gevangenisstraf hebben uitgezeten, 4,5 procent administratief wordt aangehouden om het land uitgezet te worden. "Dat betekent dat een illegaal die niet in orde is met zijn papieren bijna tweemaal zo veel kans heeft om teruggestuurd te worden als een illegaal die ook diefstallen pleegt. Waar is de logica?", vraagt Francken zich af.