Paviljoen van Toyo Ito niet langer beschermd monument

Het paviljoen van Toyo Ito op de Burg in Brugge, is niet langer een beschermd monument. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) heeft het kunstwerk van de lijst geschrapt op vraag van het stadsbestuur. Er is al jaren discussie over het paviljoen.

Het paviljoen van de Japanse architect Toyo Ito werd gemaakt voor Brugge Culturele Hoofdstad 2002. Het was de bedoeling dat het werk tijdelijk op de Burg zou staan, maar het bleef staan. Het kreeg als bijnaam "carwash" en bevindt zich in een verloederde staat.

In 2007 werd het monument beschermd voor zijn artistieke, historische en socio-historische waarde. Door de bescherming kon het stadsbestuur een beroep doen op onderhouds- en restauratiepremies. Sinds 2006 werd het paviljoen meermaals beschadigd en intussen lopen de kosten op tot 1 miljoen euro.

Veel Bruggelingen willen het paviljoen weg, maar dat ging niet zolang het om een beschermd monument ging. Dat is nu niet meer het geval. Het stadsbestuur wil het werk verhuizen en de Brug herinrichten.

Waar het paviljoen zal komen, is nog niet bekend.  "Er zijn gekke en minder gekke ideeën, van de reien tot het Lappersfortbos. Zelfs de Burg is niet uitgesloten, maar het mag het plein niet meer in twee snijden", zegt de Brugse burgemeester Renaat Landuyt.