Strengere regels voor noodlijdende Europese banken

Vanaf vandaag gelden er in Europa strengere regels voor banken die overheidssteun vragen. Ze zullen die pas krijgen nadat ze eerst hun aandeelhouders en schuldeisers hebben aangesproken.

De banken moeten ook een herstructureringsplan voorleggen. Voorts worden de lonen van bankiers van noodlijdende banken beperkt. Met de maatregel wil de Europese Unie de regels gelijk maken voor alle Europese banken.

"De nieuwe regels zijn gebaseerd op de goede voorbeelden die we de laatste jaren hebben opgedaan bij het redden en herstructureren van banken", zei Europees commissaris voor Mededinging Joaquín Almunia bij de voorstelling. "Zo komt er een gelijk speelveld voor gelijkaardige banken in verschillende lidstaten, en zal de versnippering van de financiële markt tegengegaan worden. Bovendien zullen banken die herkapitalisatie vragen een degelijk herstructureringsplan moeten voorleggen. Dit alles zal leiden tot een gezwindere en efficiëntere herstructurering."

In dat herstructureringsplan moet de bank overtuigend aantonen hoe ze op termijn weer winstgevend zal worden en de kapitaalbuffers zal aandikken. Als de leefbaarheid van de bank niet kan worden hersteld, moet in plaats daarvan een systematisch afbouwplan worden ingediend.