Harder optreden tegen seksuele uitbuiting en huisjesmelkerij

Vanaf vandaag kan het gerecht harder optreden tegen seksuele uitbuiting en huisjesmelkerij. Dat komt door een nieuwe wet op mensenhandel die van kracht wordt.

"Sinds 1995 heeft België een wet op mensenhandel, ons land was daarmee koploper", legt Jozef De Witte (foto in tekst) van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding uit in "De ochtend" op Radio 1. "Het Centrum heeft toen de rol gekregen om als onafhankelijke rapporteur kritisch naar het beleid te kijken."

Dat heeft geresulteerd in een nieuwe wet, die het begrip mensenhandel ruimer interpreteert. "De belangrijkste aanpassing lijkt me dat de boetes die opgelegd kunnen worden, vermenigvuldigd worden met het aantal slachtoffers. Dat is belangrijk omdat mensenhandelaars het doen omwille van het geld. Ons pleidooi is al jarenlang: je moet hen pakken in hun portemonnee. Je moet beslag leggen op hun goederen en hun geld." Ook voor huisjesmelkers kunnen de boetes daardoor oplopen.

Vanaf vandaag kan elke vorm van seksuele uitbuiting als mensenhandel bestraft worden. Zodra men druk uitoefent op iemand om hem of haar seksuele handelingen te laten plegen, wordt dat als mensenhandel beschouwd.

Volgens Jozef De Witte zijn er op dit moment 800.000 slachtoffers van mensenhandel in Europa. "De nieuwe wet is een stap vooruit. Maar wij maken ons op dit moment lichte zorgen. Wij vragen ons af of er nog voldoende prioriteit gaat naar de strijd tegen mensenhandel."