Vervallen voedsel is vaak nog eetbaar

Voedsel dat al een tijdje vervallen is, hoeft niet perse de vuilnisbak in. Dat herhaalt het Federaal Voedselagentschap (FAVV) in een omzendbrief die specifiek bedoeld is voor voedselbanken en liefdadigheidsinstellingen, maar ook gedeeltelijk van toepassing is op gewone consumenten.

Het FAVV herhaalt dat er in grote lijnen twee soorten houdbaarheidsdatums bestaan. De uiterste consumptiedatum of "te gebruiken tot" heeft te maken met de veiligheid van het product en wordt aangebracht op zeer bederfelijke levensmiddelen zoals bijvoorbeeld vers vlees. Voorbij deze datum mogen ze niet meer geconsumeerd worden door de mogelijke gezondheidsrisico’s die dat met zich mee kan brengen.

Een tweede soort is de datum van de minimale houdbaarheid of "ten minste houdbaar tot". Deze datum heeft vooral te maken met de kwaliteit van het product. Tot die datum waarborgt de producent een veilig en kwalitatief product. Na die datum vervalt wel de kwaliteitsgarantie, maar dat betekent niet dat er een gevaar is voor de volksgezondheid. Bij deze soort gaat het vaak om droog voedsel zoals rijst of koekjes.

Sommige van die tweede soort kunnen zelfs tot een jaar en mogelijk langer na de houdbaarheid geconsumeerd worden. Het FAVV benadrukt wel dat de consument hierbij het best zijn of haar gezond verstand gebruikt. "Kijk dus of de verpakking goed dicht is en of het product nog goed ruikt en lekker smaakt."