Zelfde visumbehandeling voor getrouwde holebi's en hetero's

Getrouwde holebikoppels krijgen in de Verenigde Staten bij een visumaanvraag voortaan dezelfde behandeling als getrouwde heterokoppels. Dat is het gevolg van de uitspraak van het Hooggerechtshof over de Defense of Marriage Act (DOMA) afgelopen juni.
Associated Press / Source : AP

"Wanneer koppels van hetzelfde geslacht een visum aanvragen, zal het ministerie van Buitenlandse Zaken die aanvraag op exact dezelfde manier behandelen als aanvragen van koppels van een verschillend geslacht", meldt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry tijdens zijn bezoek aan het Amerikaanse consulaat in Londen.

"Wanneer u de man of vrouw bent van een Amerikaans staatsburger, zal uw visumaanvraag op een gelijke manier behandeld worden. Wanneer u de man of vrouw bent van een niet-Amerikaanse burger, zal uw aanvraag op een gelijke basis behandeld worden. En wanneer u verblijft in een land dat het homohuwelijk niet erkent, zal uw aanvraag ook op gelijke basis behandeld worden in de 222 Amerikaanse consulaire diensten wereldwijd", zegt Kerry.

"Vanaf het moment dat het huwelijk is uitgesproken in een rechtsgebied dat het homohuwelijk erkent, is het voor de Amerikaanse immigratiedienst legaal en geldig", aldus nog de Amerikaanse minister.

De gelijkschakeling is het gevolg van de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over de DOMA. Het Hooggerechtshof verklaarde de wet, die bepaalde federale voordelen uitsluitend aan heteroseksuele huwelijken toekende, toen ongrondwettelijk. Volgens de hoogste Amerikaanse instantie strookt de passage uit de wet van 1996 dat het huwelijk "een verbintenis tussen een man en een vrouw" is, niet met de grondwet.

AP2011