Start van een aantal werkzaamheden op de weg

Vanavond en de komende dagen starten opnieuw een aantal werkzaamheden op de weg, waardoor her en der een afrit gesloten is of er minder rijstroken beschikbaar zijn.
REPORTERS
(archieffoto)

E19 richting Antwerpen: afrit Kontich gesloten

Op de E19 in de richting van Antwerpen wordt vanaf vanavond 18 uur de afrit Kontich afgesloten, omdat er over een lengte van bijna een halve kilometer geluidsschermen worden geplaatst. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer zullen de werkzaamheden tot begin september duren.

Het plaatsen van de geluidsschermen is nodig om de leefbaarheid van de Kontichse woonwijk Keizershoek te verhogen. Die wijk heeft al langer te kampen met geluidsoverlast.

Het agentschap verwacht dat de werken vooral tijdens de spitsuren hinder kunnen opleveren op de E19 richting Antwerpen. Naast het afsluiten van de afrit Kontich zal het verkeer ook over drie rijstroken moeten en zal ter hoogte van de werf een snelheidsbeperking van zeventig kilometer per uur gelden.

Het autoverkeer naar Kontich wordt omgeleid via de vorige afrit (Rumst). Het vrachtverkeer moet dan weer voortrijden tot de afrit Wilrijk. Daar kunnen de chauffeurs de E19 weer oprijden in de richting van Brussel om even verderop de afrit Kontich in de andere richting te gebruiken.

Ook het plaatselijk verkeer in de woonwijk zal hinder ondervinden, omdat het viaduct van de E19 over de straat Keizershoek onvoldoende plaats biedt om de schermen te plaatsen. Er zal daarom een extra brugconstructie gebouwd worden, waarop de geluidsschermen een plaats zullen krijgen. Het verkeer onder de brug zal daardoor over één rijstrook moeten.

Brusselse Ring: één rijstrook in Wezembeek-Oppem

Op de Brusselse Ring in Wezembeek-Oppem moet het verkeer van morgen 5 tot en met 31 augustus 's nachts over één rijstrook. Het Agentschap Wegen en Verkeer voert in die periode werkzaamheden uit aan de onderzijde van de brug in de Grunnelaan over de R0 in Wezembeek Oppem.

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, worden in de beide rijrichtingen 's nachts twee rijstroken en de pechstrook afgesloten. Op de buitenring wordt vanaf 19 uur een eerste rijstrook afgesloten, vanaf 22.30 uur tot 5.30 uur zijn twee rijstroken afgesloten.

Op de binnenring wordt vanaf 20 uur een eerste rijstrook afgesloten, vanaf 22.30 uur tot 6 uur zijn twee rijstroken afgesloten. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht weinig tot geen hinder.

E313: op verschillende plaatsen één rijstrook

Op de E313 worden vanaf dinsdag 6 augustus op verschillende plaatsen 's nachts voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd met het oog op een structureel onderhoud. Tussen Ham en Geel-Oost en tussen Herentals-West en Massenhoven worden doorsteken door de middenberm gemaakt.

Vier nachten na elkaar beschikt het verkeer er in beide richtingen over slechts één rijstrook. Er geldt ook een snelheidsbeperking van zeventig kilometer per uur. Overdag zijn alle rijstroken gewoon open voor het verkeer.

Tijdens de eigenlijke onderhoudswerkzaamheden zal het verkeer via de doorsteken naar het andere rijvak geleid worden. Die werkzaamheden starten op 20 augustus. De aannemer begint dan met de werkzaamheden ter hoogte van de eerste zone. Over een afstand van 5 kilometer tussen Grobbendonk (complex 20) en Massenhoven (complex 19) richting Antwerpen krijgt het wegdek nieuw asfalt.

Daarna volgen de verschillende zones elkaar consecutief op. Als de weersomstandigheden gunstig zijn, moeten de werkzaamheden volgens het Agentschap Wegen en Verkeer op 15 september afgerond zijn.