"Slaagcijfers afgestudeerden middelbare scholen openbaar maken"

Rik Torfs, de nieuwe rector van de KU Leuven, schrijft de bedroevende resultaten van de eerstejaars in het hoger onderwijs deels toe aan de kwaliteit van het middelbaar onderwijs. In een gesprek met De Standaard pleit hij voor het openbaar maken van de slaagcijfers die afgestudeerden van middelbare scholen in het hoger onderwijs halen.

Nu maken veel middelbare scholen de slaagcijfers intern al bekend, maar dat zouden ze allemaal en openbaar moeten doen, vindt Torfs. "Er zijn grote verschillen tussen scholen, maar men durft dat niet te meten. De slaagcijfers die afgestudeerden van middelbare scholen halen in het hoger onderwijs, zouden openbaar gemaakt moeten worden", zegt Torfs.

Hij vindt dat de universiteiten mogen meepraten over de kwaliteit van het secundair onderwijs. "Dat leidt nu leerlingen op die later in het hoger onderwijs ontsporen. Zo zit de frustratie er al ingebakken. Je schept verwachtingen die niet waargemaakt worden", klinkt het. "Die discussie hebben de universiteiten onvoldoende mee gevoerd bij de recente hervorming van het secundair. Ik betreur dat."

Torfs wil geen hoger inschrijvingsgeld. "Als we het inschrijvingsgeld zouden verdubbelen, zou dat enorme consequenties hebben. Ik huiver voor verkapte sociale selectie. Studiekosten blijven, ook voor middenklassengezinnen, een zware dobber, zeker als ze verschillende studerende kinderen hebben. Hoger onderwijs moet toegankelijk blijven." Hij wil verder ook inspanningen doen om meer allochtonen naar de universiteit te krijgen.

De Leuvense rector is geen voorstander van een bindende toegangsproef. Hij wil dat studenten na het eerste semester vlot kunnen overstappen naar andere opleidingen, ook aan de hogescholen. "Als ze dan na hun tweede semester wel slagen, hebben ze geen jaar verloren."

"Geeft vooropleiding aansluiting bij keuze in hoger onderwijs?"

Ook Raymonda Verdyck (foto in tekst), afgevaardigd bestuurder van het GO! (het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) wil het hoger onderwijs nauwer betrekken bij de hervorming van het secundair onderwijs.

Het publiceren van de slaagcijfers per middelbare school vindt Verdyck geen goed idee. Een betere begeleiding van de leerlingen bij hun studiekeuze levert volgens haar meer resultaat op.

"Wat belangrijker is, is dat men kijkt naar wat de leerlingen in dat secundair onderwijs aan vooropleiding gevolgd hebben en of die opleiding aansluiting geeft bij de studies die ze later in het hoger onderwijs volgen", zegt Verdyck. "Dat betekent niet dat wij tegen de keuzevrijheid zijn. Jongeren moeten kunnen kiezen wat ze graag doen en wat hun talenten zijn. Maar uiteraard is het zo dat niet elke opleiding alle mogelijkheden biedt voor een opleiding in het hoger onderwijs en dit soort realisme moeten we hen toch zeker bijbrengen."