Aantal "bruggepensioneerden" neemt af

Er zijn steeds minder mensen in brugpensioen. Vooral in de leeftijdscategorie van 50 tot en met 54 jaar is er een sterke daling merkbaar. Dat meldt de RVA. Sinds dit jaar heet het brugpensioen officieel "werkloosheid met bedrijfstoeslag".

In het tweede trimester van dit jaar waren er 772 bruggepensioneerden tussen 50 en 54 jaar. Een jaar eerder waren dat er bijna dubbel zoveel en in 2004 waren er nog meer dan 7.300 bruggepensioneerden in die leeftijdscategorie.

Bij de 55-59-jarigen waren er in het tweede trimester net iets meer dan 30.000 mensen die gebruikmaakten van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag. In 2012 waren het er nog ruim 32.000 en in 2004 ruim 42.000.

Enkel in de leeftijdscategorie boven de zestig jaar ligt het aantal bruggepensioneerden hoger dan tien jaar geleden, al daalt hun aantal al zeven kwartalen op rij. Momenteel zijn ze met net geen 81.000, tegenover net geen 60.000 in 2004. Dat de pensioengerechtigde leeftijd voor vrouwen werd opgetrokken van 60 tot 65 jaar zou de stijging bijna volledig verklaren.