"Bijsturing Pendelfonds dringend nodig"

De werkgeversorganisaties Unizo en Voka dringen aan op een hervorming van het Vlaamse Pendelfonds. Met dat fonds wil de regering een duurzamer woon-werkverkeer stimuleren, maar dat lukt maar gedeeltelijk.

Uit een evaluatie van de Mobiliteitsraad, een van de adviesraden van de Vlaamse regering, blijkt dat het fonds te weinig mensen uit de auto heeft gekregen. Ruim 70 procent van de Vlamingen pendelt met de auto. De Vlaamse overheid wil dat tegen 2020 terugbrengen tot 60 procent en geeft daarvoor via het Pendelfonds ook subsidies aan bedrijven.

Maar volgens de Vlaamse Mobiliteitsraad, die de overheid adviseert, werkt het systeem niet goed. De individuele projecten van het fonds zijn wel succesvol, maar het bereik is te klein. Vooral kmo's vinden moeilijk de weg naar de subsidies.

Die kritiek wordt beaamd door Unizo. Volgens Karel Van Eetvelt wordt er van de bedrijven verwacht dat ze minstens 50 procent van de investering zelf dragen, maar voor kmo's is dat dikwijls een te grote belasting.

"Bovendien is de papierwinkel om tot dit soort van projecten toe te treden te zwaar en te hoog. Vaak zijn de regels ook te onduidelijk, waardoor men echt niet de tijd maakt om dossiers in te dienen", zegt Van Eetvelt.

Shuttledecreet

Aan de kant van Voka klinkt een andere kritiek. “Het Pendelfonds is een goed initiatief, maar er is een grondige bijsturing nodig zodat het effectiever wordt”, zegt gedelegeerd bestuurder Jo Libeer. “We moeten herbekijken hoe de middelen van het fonds beter op de noden van werknemer en werkgever kunnen inspelen.”

Daarnaast moet de overheid werken aan complementaire instrumenten om de pendelproblematiek aan te pakken. Zo moet er werk worden gemaakt van het lang beloofde Shuttledecreet dat meer afgelegen bedrijventerreinen vlotter bereikbaar maakt met het openbaar vervoer.

Ook moet het ‘mobiliteitsbudget’ voort worden uitgewerkt. "Bedrijven die hiermee experimenteerden, zijn alvast zeer tevreden", zegt Libeer nog.

Basisprincipe moet blijven

"Het Pendelfonds is een van de mogelijke sturende maatregelen om mensen te sensibiliseren om een woon-werkverplaatsing duurzamer te doen. We zien ook dat de projecten die tot nu afgerond zijn, soms zeer goede resultaten opleveren", reageert Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V).

"Er zijn een aantal bijsturingen mogelijk in de procedure om tot goede projecten te komen. Maar het basisprincipe, namelijk dat werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties samen keuzes van projecten aan mij voorstellen, dat wil ik graag behouden."

Het Pendelfonds werd in 2007 opgericht om bedrijven te subsidiëren die hun werknemers stimuleerden om niet met de auto naar het werk te komen. Het had een budget van enkele miljoenen per jaar.