"Meer psychologische begeleiding nodig"

De Belgische Federatie van Psychologen (BFP) vindt het goed dat er richtlijnen komen voor het voorschrijven van antidepressiva en antipsychotica, maar betreurt dat een breed debat over de behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen uitblijft.

Psychologische begeleiding is, zegt de federatie, een effectieve vorm van behandeling die zeer besparend kan zijn voor de ziekteverzekering.

"In België gooien we de psychiater, de klinisch psycholoog en de psychotherapeut maar al te vaak op een hoopje. Er is wel degelijk een wezenlijk verschil. Psychotherapie is een gespecialiseerde behandelingsvorm voor ernstige pathologie. Ze is vaak langdurig en daardoor ook erg kostelijk. Psychologische begeleiding daarentegen is een effectieve interventievorm voor lichte tot matige klachten, die bovendien vaak kortdurend werkt", zegt Koen Lowet van de BFP.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde eerder al dat geestelijke gezondheidsproblemen de koploper zullen worden in het verbruik van het budget van de ziekteverzekering, alleen al maar door het werkverzuim.

“Je moet geen wiskundig genie zijn om de potentiële besparingen te zien voor onze ziekteverzekering. Als je weet dat de gemiddelde psychologische behandeling voor angststoornissen zo'n 8 sessies omvat en je weegt dat af tegen een jarenlange behandeling met angstremmers, dan is het rekensommetje gauw gemaakt", legt Lowet uit.

Maar het is niet gemakkelijk voor huisartsen om hun patiënten door te verwijzen naar een klinisch psycholoog. In België is dat geen gereglementeerd gezondheidszorgberoep. Hierdoor is het onmogelijk voor het RIZIV om terugbetaling te organiseren, maar kunnen klinisch psychologen ook niet gestructureerd communiceren met huisartsen.