Californische wet garandeert rechten transgendere kinderen

In de Amerikaanse staat Californië zijn verschillende rechten van transgendere kinderen en scholieren voortaan bij wet gegarandeerd. De democratische gouverneur Jerry Brown heeft zijn handtekening geplaatst onder een tekst die kinderen onder meer toelaat zelf te bepalen van welke schoolfaciliteiten ze gebruikmaken. De wet krijgt veel kritiek vanuit conservatieve hoek.
In het Californische parlement werd hevig gedebatteerd over de wet.

Met de nieuwe wet is Californië de eerste staat in de VS die de rechten van transgendere kinderen in openbare scholen juridisch vastlegt.

De handtekening van gouverneur Brown garandeert kinderen en scholieren voortaan het recht deel te nemen aan seksegebonden programma's, activiteiten en faciliteiten op basis van hun eigen perceptie van hun gender en niet noodzakelijk op basis van hun biologische geslacht.

Concreet kunnen kinderen onder meer zelf kiezen of ze samen met jongens dan wel met meisjes sporten. Ze krijgen ook toegang tot de sanitaire faciliteiten van hun keuze.

Volgens voorstanders zal de wet de discriminatie van transgendere kinderen helpen verminderen. In het verleden hebben gezinnen van verschillende transgendere scholieren al hevig strijdgevoerd met lokale schoolbesturen om de rechten van hun kinderen te garanderen. Meer dan eens werd het pleit in een rechtbank beslecht.

De nieuwe wet krijgt veel tegenkanting vanuit conservatieve, veelal Republikeinse hoek. Tegenstanders menen dat de wet overbodig is omdat het scholen sowieso al verboden was te discrimineren op basis van geslacht of gender.

Ze vrezen ook dat de wet de rechten van andere kinderen in het gedrang zal brengen. Verschillende organisaties dreigen daarom met juridische stappen om de wet een halt toe te roepen.

Tenzij dat laatste lukt, zal de wet op 1 januari van kracht worden.