Israël bouwt 942 woningen in Oost-Jeruzalem

De gemeenteraad van Jeruzalem heeft de bouw van 942 nieuwe woningen in Oost-Jeruzalem goedgekeurd. De beslissing werd genomen net voor de vredesonderhandelingen tussen Israëli's en Palestijnen worden hervat. Intussen heeft Israël wel de eerste Palestijnse gevangenen vrijgelaten.
De bouw van nieuwe woningen in Gilo, Oost-Jeruzalem.

"De nieuwe gebouwen komen in Gilo, een gekoloniseerde wijk", zegt gemeenteraadslid Yossef Pepe Alalu. De beslissing volgt op de eerdere bekendmaking van zondag dat de Israëlische overheid 1.187 nieuwe woningen zal laten bouwen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Momenteel wonen er al 200.000 Israëli's in Gilo, dat grenst aan de Palestijnse streek rond Beith Jalah en de Westelijke Jordaanoever.

Morgen worden de vredesgesprekken tussen Israël en Palestina hernomen.

De vredesgesprekken hebben meer dan drie jaar stilgelegen omdat de Palestijnen eisten dat eerst de bouw van nieuwe nederzettingen werd stopgezet voordat er gepraat kon worden.

De Palestijnen hebben deze eis onder sterke Amerikaanse druk laten vallen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry roept de Palestijnen dan ook op om niet negatief te reageren op de aankondiging van de bouw van nieuwe nederzettingen.

"Deze beslissing toont aan dat we snel terug rond de tafel moeten verzamelen om het vraagstuk rond de veiligheid en de grenzen op te lossen. Alleen zo kunnen we het probleem van de nederzettingen oplossen", zegt Kerry. Hij herinnerde eraan dat de Verenigde Staten alle Israëlische nederzettingen op Palestijns gebied als illegaal beschouwen.

Volgens waarnemers wil de Israëlische overheid met de nieuwe nederzettingen de gemoederen onder de hardliners binnen de regering sussen. Die zijn niet te spreken over de vrijlating van de Palestijnse gevangenen.

Palestijnen vrij

Intussen heeft Israël een eerste groep van 26 Palestijnse gevangenen vrijgelaten.

De 26 Palestijnen verlieten de gevangenis in bussen met geblindeerde ramen. Een deel wordt naar Gaza gebracht, de anderen naar de Westelijke Jordaanoever. De meeste hebben twintig jaar of meer vastgezeten in Israël.

Er is afgesproken dat in totaal 104 Palestijnse gevangenen zullen vrijkomen tijdens de vredesgesprekken.