N-VA vraagt meer transparantie over reizen regering

N-VA-Kamerlid Peter Luykx vraagt dat de regeringsleden transparanter zijn over de dienstreizen die ze maken. Hij vroeg daarover gegevens op voor het jaar 2012, maar slechts elf van de negentien leden van de regering hebben hem geantwoord. Luykx stelt voor dat de regering het parlement jaarlijks een overzicht bezorgt van de gemaakte dienstreizen en de daaraan verbonden onkosten.

Luykx stelt het nut van de buitenlandse reizen niet in vraag, maar hij vindt dat ministers en staatssecretarissen best wat meer openheid aan de dag mogen leggen over die reizen.

"Dat zowat de helft van de regering geen gevolg geeft aan mijn vraag om verduidelijking is veelzeggend. Het internationaal verkeer van de regering kan dus transparanter. Waarom niet jaarlijks het parlement een overzicht bezorgen van de gemaakte reizen met de hieraan verbonden onkosten voor de missie en hun begeleiding? Ook geeft de begroting vaak weinig uitsluitsel over de posten waarop de missies ingeschreven worden", zegt Luykx.

Hij wijst naar Nederland als een goed voorbeeld. In februari voerde dat land een maandelijkse online rapportering in. De reis- en verblijfkosten van de Nederlandse ministers, staatssecretarissen en topambtenaren worden sindsdien gepubliceerd op de website van de Rijksoverheidsdienst.