Honden "gapen hun baasjes na"

Eigenaars van honden die beweren dat hun huisdier hun gevoelens kent, kunnen een punt hebben. Uit een nieuwe studie blijkt dat honden meer geeuwen als reactie op het geeuwen van hun baasje dan bij vreemden.

Dat wijst er op dat honden "emotioneel verbonden" zijn met mensen, zei Teresa Romero van de universiteit van Tokio, die de studie leidde.

Geleerden wisten al langer dat honden soms gapen als ze mensen zien gapen, maar het was niet duidelijk of dat als een vorm van empathie moest beschouwd worden of als een milde vorm van stress, aangezien gapen veroorzaakt kan worden door ongerustheid of zenuwachtigheid.

En dus zetten Romero en haar team een experiment op waarbij 25 honden zowel hun baasjes als vreemden zagen geeuwen, of doen alsof.

Als snel bleek dat stress geen rol speelde, aangezien de onderzoekers geen betekenisvolle verschillen vonden in de hartslag van de honden tijdens het experiment, dat gepubliceerd is in het wetenschappelijk online-magazine PlosOne.

Uit het onderzoek bleek dat de honden niet alleen meer geeuwden als reactie op het geeuwen van hun baasjes, maar dat ze ook minder geeuwden als hun baasjes of vreemden deden alsof ze geeuwden, wat laat vermoeden dat ze echt "aanstekelijk geeuwen" vertoonden.

"Aanstekelijk geeuwen"

Aanstekelijk geeuwen komt voor bij mensen, chimpansees, bavianen en honden. Uit een eerdere studie over geeuwen bleek dat mensen meer geeuwen als reactie op het gegeeuw van iemand waar ze veel om geven.

In het geval van mensen vermoeden de geleerden dat aanstekelijk geeuwen een vorm van empathie is met mensen die een gevoel ondervinden, wat in het geval van geeuwen, meestal neerkomt op stress, ongerustheid, verveling of moeheid.

Deze studie toont voor het eerst aan dat "aanstekelijk geeuwen" ook kan voorkomen tussen twee verschillend soorten, zo merkte Elisabetta Palagi van het Instituut van Cognitieve Studies en Technologie in Rome op. "Dat zou het gevolg kunnen zijn van het lange proces van domesticatie van de hond. De studie toont eens te meer aan dat honden in staat zijn empathie te voelen tegenover mensen."

Copyright © Suzi Eszterhas / Minden Pictures