Job bij de overheid steeds meer in trek

De eerste zes maanden van dit jaar ontving Selor al 112.711 sollicitaties voor de jobs bij de federale overheid. Dit is dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Selor rekruteert personeel voor meer dan 150 verschillende overheidsdiensten, vooral voor de federale overheid. De stijging benadrukt volgens Selor de aantrekkelijkheid van de federale overheid als werkgever.

"Veel mensen zien de federale overheid als een stabiele werkgever in tijden van economische crisis", zegt Stefanie Billiet van Selor. "Naast de werkzekerheid krijg je een mooi totaalpakket: een interessante jobinhoud, met veel opleidingskansen en doorgroeimogelijkheden. Ook de flexibiliteit van de overheid als werkgever zit in de lift: de mogelijkheden om thuis te werken en om je privéleven en je professioneel leven op elkaar af te stemmen worden erg gesmaakt."

Het hoge aantal sollicitaties voor de eerste helft dit jaar wordt voorts ook verklaard door vacatures die veel volk aantrokken. "Zo hebben we heel wat sollicitaties ontvangen voor administratief assistenten, calltakers, chauffeurs en onthaalmedewerkers voor verschillende federale overheidsdiensten", zegt Stefanie Billiet. "Andere jobs die veel kandidaten lokten waren cipiers voor de FOD Justitie en masters en bachelors voor de FOD Financiën."

In 2012 ontving Selor 110.239 sollicitaties voor de federale overheid, in 2011 lag het aantal op 87.108.

"Nieuw publiek aanboren"

"Dit is goed nieuws, en het bewijst dat de hervorming die we de voorbije anderhalf jaar in de publieke sector hebben doorgevoerd, ook effectief vruchten afwerpt", zegt Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten (CD&V). Hij verwijst ook naar het feit dat de federale overheid eerder al de Randstad Award van meest aantrekkelijke werkgever won.

Volgens de staatssecretaris spreken de cijfers de perceptie tegen dat hij alleen maar aan afbouw van de werkgelegenheid in de openbare diensten zou doen. "Wat we eigenlijk doen is selectief investeren in kritieke sectoren", zegt Hendrik Bogaert, en hij verwijst daarbij onder meer naar de callcenters voor hulpdiensten, de cipiers voor de nieuwe gevangenissen en de uitbreiding van de douanediensten.

"Natuurlijk is werkzekerheid bij de overheid nog altijd belangrijk," geeft de staatssecretaris toe, "maar het aanbod is toch ook uitgebreid met moderne jobs."

Tot slot denkt de staatssecretaris dat hij ook een nieuw publiek aanboort dat bij de overheid solliciteert. "Ik denk dat veel mensen worden aangesproken door het feit dat ze nu ook echt carrière kunnen maken bij de overheid. Dat het niet langer gelijk blijft of je veel of weinig doet, omdat je op het eind van de dag toch evenveel betaald wordt. Onze hervorming is er op gericht dat mensen die goed presteren ook goed betaald worden."