VN-Veiligheidsraad veroordeelt buitensporige geweld in Egypte

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft na een spoedzitting het buitensporige geweld in Egypte veroordeeld. De 15 leden roepen alle partijen op "een maximum aan terughoudendheid" aan de dag te leggen. Het officiële dodental in Egypte zelf is opgelopen tot 638.

De vergadering van de Veiligheidsraad kwam achter gesloten deuren bijeen. Vooraf meenden VN-functionarissen dat de raad geen resolutie zou aannemen of een mededeling zou verstrekken, maar die kwam er toch bij monde van voorzitter Maria Cristina Perceval.

De 15 leden van de Veiligheidsraad vragen alle partijen in Egypte "een maximum aan terughoudendheid" aan de dag te leggen. Ze betreuren de vele slachtoffers en hopen op stappen richting "een nationale verzoening".

Perceval benadrukte wel dat het om "commentaren" ging en niet om "een officiële verklaring". In de hoedanigheid van vertegenwoordiger van haar thuisland Argentinië sprak ze wel van "een militaire staatsgreep".

Het bloedige neerslaan van het protest van de Moslimbroeders in Caïro heeft heel wat verontwaardiging veroorzaakt in het buitenland. Westerse diplomaten zeggen dat de Verenigde Staten en Europa er tot op het laatste ogenblik op hadden aangedrongen om de kampen van de Moslimbroeders niet met geweld te ontruimen, maar dat was tevergeefs.

Intussen is de officiële dodentol van het legeroptreden in Egypte opgelopen tot 638. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Het aantal gewonden is opgelopen tot 3.994. Volgens de moslimbroeders zelf is dat cijfer veel te laag en zijn er duizenden mensen omgekomen.

Einde conflict niet in zicht

De confrontatie tussen beide partijen gaat intussen onverminderd voort. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft laten weten dat de veiligheidstroepen opnieuw met scherp zullen schieten om zichzelf en overheidsgebouwen te beschermen. Eerder vandaag hadden woedende Moslimbroeders een regeringsgebouw bestormd en in brand gestoken. De leiding van de Moslimbroederschap heeft haar aanhangers opgeroepen om verder te gaan met de protesten.

Op verschillende plaatsen in het land koelen de Moslimbroeders intussen hun woede met aanvallen op kerken van de Koptische christenen in Egypte. Die maken zowat een tiende van de bevolking uit. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen en een nachtelijk uitgaansverbod ingesteld.