"Aanpassing wet-Renault na de zomer"

De federale regering werkt aan een aanpassing van de wet-Renault, de wet die de procedure bij collectieve ontslagen regelt. Dat heeft minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) gezegd in "De ochtend" op Radio 1.

In het regeerakkoord was al afgesproken om de wet-Renault te herzien. Eerder deze zomer heeft de FOD Werk de technische evaluatie afgerond, zo meldde De Tijd toen. Na de vakantie zal een concreet voorstel tot herziening ingediend worden bij de Nationale Arbeidsraad. Minister De Coninck bekijkt momenteel samen met de sociale partners hoe de procedure kan worden veranderd.

Volgens De Coninck worden werknemers nu te vaak voor voldongen feiten geplaatst bij een gedwongen ontslag. "De procedure-Renault is goedbedoeld, maar komt dikwijls te laat, de beslissing is vaak al genomen. Vandaar het initiatief van de regering om de wet te evalueren, zodat we sneller op noodsituaties kunnen reageren", luidde het.

De minister denkt bijvoorbeeld aan de discussie wanneer de vakbonden moeten optreden. "Moeten ze bijvoorbeeld veel actiever worden in de ondernemingsraad of veel vlugger informatie krijgen over de situatie. In Duitsland zijn vakbonden veel meer betrokken bij de bedrijfsleiding, hier zeggen de vakbonden: we doen dat niet, omdat het dan veel moeilijker is om te protesteren of actie te voeren."

"De wet-Renault is nu dikwijls een zeer negatief verhaal, ook heel erg een juridisch verhaal. Het is een beetje zoals bij echtscheidingen denk ik: we moeten veel meer terug naar het bemiddelen in plaats van naar de juridische procedures."

Wat is de wet-Renault?

De wet-Renault was een rechtstreeks gevolg van de sluiting van Renault Vilvoorde in 1997. Die mededeling kwam onverwacht en gebeurde zeer drastisch, op een persconferentie, nog voor het personeel op de hoogte was. De sociale regels bij collectief ontslag die toen golden, waren daarbij genegeerd.

De wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998 en moest een situatie zoals bij Renault Vilvoorde voorkomen. De wet bepaalt onder meer dat een voornemen tot collectief ontslag vooraf moet worden meegedeeld en dat er sociaal overleg moet zijn. Ook werd het mogelijk om staatssteun terug te vorderen.