"Facebook maakt mensen ongelukkig"

Het gebruik van Facebook kan het gevoel van welbehagen en tevredenheid in het leven bij jongvolwassenen sterk verminderen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de universiteit van Michigan in de VS.
AFP ImageForum

"Aan het oppervlak biedt Facebook onschatbare mogelijkheden om de menselijke basisbehoefte aan sociaal contact te bevredigen", leggen de onderzoekers aan de universiteit van Michigan in de VS uit. "Echter: in plaats van het gevoel van zelfbehagen te versterken, tonen onze bevindingen aan dat Facebook het net ondermijnt."

Tijdens het onderzoek moesten respondenten gedurende 2 weken op geregelde tijdstippen vragenlijsten invullen over hun gemoedstoestand. Zo moesten ze aangeven of ze ongerust waren of zich eenzaam voelden. Tegelijk moesten ze vertellen hoe vaak ze Facebook hadden gebruikt sinds de voorgaande vragenlijst. Ze moesten ook aangeven hoeveel direct sociaal contact ze sindsdien hadden gehad.

De resultaten suggereren dat mensen zich slechter voelen naarmate ze Facebook frequenter gebruiken. Het team ontdekte ook dat de mate van tevredenheid in het leven daalde. De mate van direct sociaal contact had dan weer geen effect.

Blijkbaar spenderen mensen meer tijd op Facebook wanneer ze zich eenzaam voelen. Tegelijk krijgen ze dan last van het FOMO-fenomeen: "Fear Of Missing Out".

Die theorie gaat uit van het subjectieve gevoel van eenzaamheid en stelt dat mensen zich slechter gaan voelen wanneer ze foto's van vrienden en familie onder ogen krijgen waarop die zich amuseren of exotische locaties aandoen terwijl ze zelf achter de computer gebivakkeerd zitten.

De onderzoekers geven toe dat hun bevindingen waarschijnlijk het meeste van toepassing zijn op mensen die veel tijd doorbrengen op Facebook. De studie biedt ook geen afdoende vergelijking met "direct" sociaal contact.

Toch zou het de eerste keer zijn dat de effecten van Facebook op het gevoel van welbehagen op langere termijn werden onderzocht. Hoe dan ook liggen de resultaten in de lijn van eerder onderzoek over de effecten van het gebruik van Facebook.