"NSA schond privacyregels duizenden keren"

De Amerikaanse geheime dienst NSA heeft de voorbije 2 jaar de privacyregels duizenden keren geschonden. Dat schrijft de krant The Washington Post op basis van documenten afkomstig van klokkenluider Edward Snowden. Het telefoon- en mailverkeer van zowel Amerikanen als buitenlanders op Amerikaanse bodem werd veelvuldig afgetapt.

De Amerikaanse krant The Washington Post pakt vandaag uit met documenten die ze naar eigen zeggen uit handen van klokkenluider Snowden kreeg. Volgens die documenten heeft de Amerikaanse inlichtingendienst NSA de privacyregels de voorbije 2 jaar duizenden keren geschonden.

Het telefoon- en mailverkeer van zowel Amerikanen als buitenlanders op Amerikaanse bodem werd veelvuldig afgetapt. Volgens een interne audit van mei 2012 zouden in de voorafgaande 12 maanden liefst 2.776 incidenten hebben plaatsgevonden waarbij data "ongeoorloofd" werden verzameld.

Enerzijds gebeurde dat door "operatorfouten". Die waren het gevolg van het niet naleven van procedures, schrijffouten, onvoldoende onderzoeksinformatie of problemen met de werklast.

Anderzijds traden ook "systeemfouten" op waarbij de opslagcapaciteit tekortschoot of de apparatuur door storingen werd gehinderd waardoor sommige informatie "per ongeluk" werd binnengehaald.

In nog een ander geval kon de NSA de hand leggen op grote hoeveelheden internationale gegevens via een optische vezelkabel die doorheen de VS loopt. Pas maanden later oordeelde een geheime rechtbank dat die informatie op onrechtmatige wijze was bekomen.

In een reactie stelt de NSA dat ze elke fout onderzoekt en dat de activiteiten van de organisatie doorlopend worden gecontroleerd, zowel intern als door derden. Wat het aftappen van informatie van de optische vezelkabel betreft, zegt de NSA dat ze de controlerende instanties meteen op de hoogte heeft gebracht en er nadien regelmatig rapporten heeft over doorgestuurd.