Meer kredieten aan bedrijven dan ooit tevoren

Eind juni was het bedrag kredieten aan ondernemingen in ons land gestegen tot 120,6 miljard euro. Dat is het hoogste peil ooit, maar niet alle bedrijven zijn daarmee tevreden.

Het is een vaak herhaalde klacht dat de banken sinds de financiële crisis fors op de rem gaan staan inzake het verlenen van kredieten. Sinds het begin van dit jaar zijn de bedrijfskredieten echter met 3,1% gestegen tot 120,6 miljard euro en dat is een historisch record.

Die cijfers komen van de Nationale Bank en De Tijd heeft ze kunnen inkijken. Volgens de krant is dat het hoogste bedrag aan bedrijfskredieten sinds 1998, toen die cijfers voor het eerst werden gepubliceerd. Bovendien doet België het op dat vlak beter dan Frankrijk en zelfs Duitsland.

Een tweede opvallend punt is de hoogte -of beter de laagte- van de rente op bedrijfskredieten. Gemiddeld lag die eind juni op 2,83% en dat zou volgens Febelfin -de federatie van de banken- het laagste percentage zijn sinds de jaren 60 van de vorige eeuw.

Wel is er een kanttekening: de daling van dat percentage is volledig het gevolg van leningen van minder dan een miljoen euro op vijf jaar en met een vaste rente. Alle andere vormen van bedrijfskrediet zagen de rente stijgen, zij het licht. 

Mythe van moeilijke banken doorprikt?

De bankenfederatie Febelfin reageert tevreden. Enerzijds tonen de cijfers volgens de federatie aan dat het wel degelijk de goede kant uitgaat met onze economie. Anderzijds ziet Febelfin er ook een bewijs in dat de banken wel degelijk kredieten verschaffen aan de economie. Het verhaal van "het slapende spaargeld" dat niet wordt uitgeleend, is een "mythe", aldus de banken.

Wel geeft Febelfin toe dat er nog een probleem zit bij kleinere ondernemingen die met een negatief eigen vermogen zitten.

De federatie voelt zich ook gesterkt tegenover de regering-Di Rupo die maatregelen wil nemen om de banken aan te zetten om meer kredieten te geven aan de kmo's. Volgens Febelfin kunnen die maatregelen leiden tot een kostenverhoging voor alle kredieten.

"Geldt niet voor kmo's"

De zelfstandigenorganisatie Unizo wuift het standpunt van Febelfin weg. Volgens een enquete bij ondernemers eind juni blijkt dat een op de drie kmo's moeite heeft om een lening te krijgen bij een bank. Een jaar geleden was dat nog een op de vier kmo's.

De kleine bedrijven klagen vooral over de strengere voorwaarden. Het stopzetten van de kredietlijnen is voor een op de vijf kmo's een probleem en ze klagen ook over de hoge intresten, maar dat laatste moet dus blijkbaar genuanceerd worden.