Rik Daems wil Koning Filipstraat of -plein in Leuven

Leuvens gemeenteraadslid en senator Rik Daems (Open VLD) zal op de eerstvolgende gemeenteraad het voorstel lanceren een principebeslissing te nemen om een straat, laan of plein te noemen naar koning Filip.

Sinds de kroning van de vorst heeft in Vlaanderen tot dusver enkel de burgemeester van Riemst publiek laten weten een straat te willen noemen naar de nieuwe vorst. In Sint-Truiden wil het college een straat noemen naar koningin Mathilde.

Rik Daems wil dat Leuven nog voor de blijde intrede van het nieuwe koningspaar in Leuven op 6 september een principiële beslissing neemt. In de motivatie bij zijn voorstel wijst hij onder meer op het feit dat al meerdere straten op het Leuvens grondgebied genoemd werden naar Belgische gekroonde hoofden en dat dat vanuit historisch-cultureel oogpunt verantwoord is.

Het is volgens Daems bovendien "passend en eervol" een straat te vernoemen naar de nieuwe vorst.