"Bouwvergunning afschaffen kan (soms)"

Open VLD heeft een voorstel van decreet ingediend in het Vlaams Parlement om in bepaalde gevallen het aanvragen van een bouwvergunning af te schaffen, meldt De Standaard. Het voorstel komt van volksvertegenwoordigers Mercedes Van Volcem en Dirk Van Mechelen.

Als een goedgekeurde verkaveling duidelijke verkavelingsvoorschriften heeft, is het energieverspilling om elke individuele bouwheer nog eens te verplichten een bouwvergunning aan te vragen. Onnodige last voor de bouwheer én voor de overheid, vinden Van Volcem en Van Mechelen. De volksvertegenwoordigers zijn van mening dat een meldingsplicht dan kan volstaan.

Voorwaarden zijn wel dat de verkavelingsvergunning op een heel aantal punten al zeer duidelijk is: de inplanting, de minimale en maximale bouwhoogte en - diepte, de architecturale uitgangspunten, de woningtypologie en de materiaalkeuze. Het gaat zowel over nieuwbouw als over verbouwingen. Om de overheid een minimale controle te geven, stellen de liberalen voor de woning te laten afpalen door een gemeentelijk ambtenaar.

Specialisten zien volgens De Standaard erg weinig bezwaren tegen het voorstel.