Egyptische regering wil Moslimbroederschap ontbinden

De Egyptische interimpresident Hazem al-Bablawi heeft voorgesteld om de Moslimbroederschap gerechtelijk te ontbinden. De Moslimbroederschap was jarenlang verboden in Egypte.

Het voorstel wordt nu bestudeerd door de regering en door juridische experten. Het ministerie van Sociale Zaken -dat licenties geeft aan instellingen- onderzoekt nu hoe die organisatie verboden kan worden.

De Moslimbroederschap werd in 1928 opgericht en werd in 1954 -onder de nationalistische president Gamal Abdel Nasser- als eens verboden. De volgende jaren is de groepering ondergronds wel blijven bestaan. Officieel was de Moslimbroederschap ook onder Moebarak verboden, maar de organisatie kon wel een wijd netwerk uitbouwen en bij de verkiezingen mochten de kandidaten meedoen als onafhankelijken.

In maart werd de Moslimbroederschap wel geregistreerd als een niet-gouvernementele organisatie. Het is niet echt een partij, maar heeft wel de Partij voor Vrijheid en Gerechtigheid opgericht als politieke partij. Die had de grootste fractie in het inmiddels ontbonden parlement.

Als de regering de Moslimbroederschap verbiedt, valt te vrezen dat de confrontatie tussen leger en Moslimbroeders nog kan escaleren.