Leefloon van vrouw Syrië-strijder geschorst

Het Antwerpse OCMW heeft het leefloon geschorst van een echtgenote van een Syrië-strijder. Dat schrijft Het Nieuwsblad op Zondag. De stad had eerder al gewaarschuwd dat inwoners die actief meestrijden in Syrië, ambtelijk zouden worden geschrapt, waardoor ze hun sociale rechten verliezen.

In juni besliste de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) om inwoners waarvan bekend is dat ze actief meestrijden in Syrië, ambtelijk te schrappen. Daardoor hebben ze geen officieel adres meer en verliezen ze al hun sociale rechten. "Het zou al te gek zijn dat ze nog over sociale rechten beschikken en bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering krijgen om hun strijd te financieren", zei hij daarover.

Nu heeft het Antwerpse OCMW ook het leefloon geschrapt van een echtgenote van een Syrië-strijder. De vrouw woont met haar kinderen in een sociale woning op het Kiel, ze kreeg een leefloon van zo'n 1.000 euro. Haar man weigert zijn gezin te onderhouden. Hij was lid van Sharia4Belgium en vertrok in mei naar Syrië. Zijn leefloon werd kort daarna geschorst.

"Ik vind dit geen hardvochtige beslissing', zegt waarnemend Antwerps OCMW-voorzitter Marco Laenens (N-VA) in Het Nieuwsblad op Zondag. "De vrouw heeft drie maanden lang een leefloon gekregen sinds het moment dat haar man naar Syrië verdween. We hebben haar al van in het begin gezegd dat ze er alles aan moest doen om van haar man onderhoudsgeld te krijgen, desnoods via de rechter. Ze weigert echter om die procedure op te starten."

"De vrouw spreekt ook geen Nederlands, hoewel ze hier al meer dan 6 jaar woont. Ze heeft ons bovendien gezegd dat ze dat niet gaat leren en ze wenst ook geen werk te zoeken. In dat soort gevallen zouden wij telkens dezelfde beslissing hebben genomen zoals nu, namelijk het leefloon stopzetten." Laenens zegt ook aanwijzingen te hebben dat de vrouw door bepaalde groepen financieel wordt gesteund. "Ze is bijvoorbeeld nog nooit te laat geweest met het betalen van haar huur."

Intussen controleert de politie op verschillende adressen of jongeren thuis zijn, dan wel in Syrië zitten. Als dat laatste het geval blijkt te zijn, wordt de jongere ambtelijk geschrapt. Dat betekent in een aantal gevallen dat de ouders niet langer kinderbijslag krijgen.