"Risico's bij ontginning schaliegas zijn goed op te vangen"

"De risico's van de opsporing en ontginning van schaliegas zijn goed op te vangen." Dat blijkt na een onderzoek naar de omstreden techniek in Nederland. De minister neemt nog geen besluit over verdere proefboringen. Ook in België is er sprake van om schaliegas te ontginnen.
A2011
Op deze plek in de VS wordt schaliegas gewonnen.

De discussie rond schaliegas leeft in Nederland. Het gas wordt gewonnen uit niet-doorlatende leisteenlagen. Om het gas vrij te krijgen, worden er onder hoge druk zand en chemicaliën in de bodem gespoten. Daardoor komt het gas vrij.

Maar die techniek, fracking, is erg omstreden. Door de techniek kan er veel schade komen aan de bodem, maar ook aan het drinkwater. Door de ontginning kunnen chemicaliën en het gas in het water terechtkomen. Zo kan het drinkwater op sommige plaatsen als het ware brandbaar worden (kleine foto). In Nederland zijn er eerder dit jaar in enkele weken tijd ook verschillende kleine aardschokken geweest in Groningen, wellicht is dat toe te schrijven aan aardgaswinning.

De ontginning van schaliegas stuit dus op tegenstand. De Nederlandse minister van Economische Zaken, Henk Kamp, heeft daarom een onderzoek gevraagd naar de gevolgen van de ontginning van schaliegas. Dat rapport is nu af, maar hij wil nog verder overleg - onder meer met buurtbewoners - voor hij proefboringen toestaat. Die zouden volgens Kamp halfweg volgend jaar ten vroegste kunnen starten. Volgens de studie zijn de risico's van de opsporing en de ontginning van schaliegas "goed op te vangen".

Ook in België?

In de VS wordt schaliegas al op grote schaal ontgonnen. In Nederland zijn de huidige reserves aardgas eindig, dus willen ze op zoek naar alternatieven. "Aardgas is de belangrijkste energiebron in Nederland, 98 procent van de huishoudens gebruikt het."

Ook in België zitten er voorraden van schaliegas: in de Kempen, en in delen van de provincies Limburg en Luik. Energiebedrijven onderzoeken of gaswinning in ons land rendabel is. De voorraden zijn immers niet zo groot. De Vlaamse regering heeft nog geen beslissing genomen om proefboringen al dan niet toe te laten.