Aantal bezoekers Koninklijke Bibliotheek verdubbeld

Het jaarlijkse aantal bezoekers van de leeszaal van de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel is in vier jaar tijd meer dan verdubbeld. Het aantal consultaties in de leeszaal stagneert.

In 2009 ontving de algemene leeszaal van de Koninklijke Bibliotheek van België 38.000 bezoekers. In 2012 is dat aantal gestegen tot 78.000 bezoekers. Er is een toename vastgesteld van studenten die tijdens de blokperiode naar de leeszaal komen om te studeren.

Mede door de alomtegenwoordigheid van informatie op het web is het aantal consultaties in de bibliotheek gestagneerd op 82.648 consultaties in 2012.

Na een moeizame start heeft de Koninklijke Bibliotheek de voorbije jaren inspanningen verricht om het digitaal aanbod uit te breiden. In totaal zijn bij de bibliotheek intussen vier miljoen pagina's gescand. De uitdaging blijft echter groot: de bibliotheek herbergt zes miljoen drukwerken die elk een groot aantal bladzijden bevatten.