Gouverneur Berx laat deal met klagers Sinksenfoor overeind

De Sinksenfoordeal tussen het Antwerpse stadsbestuur en enkele omwonenden van de Gedempte Zuiderdokken hoeft niet geschorst te worden. Dat heeft Antwerps gouverneur Cathy Berx beslist.

De Sinksenfoordeal houdt onder meer in dat de bekende foor nog tot en met 2014 op de Gedempte Zuiderdokken mag doorgaan, maar nadien moet verhuizen naar een nog te bepalen locatie. In ruil zouden de klagende omwonenden hun juridische procedures tegen het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van het plein staken, waardoor dat van parkgebied naar zone van openbaar nut verandert. De klagers kregen ook een "rechtsplegingsvergoeding" van 45.000 euro toegewezen.

Onder meer oppositiepartij Groen, een groep foorkramers en het buurtcomité OpenZuidOpen bonden de strijd aan met het akkoord. Zij vroegen aan de gouverneur om de deal te onderzoeken op de wettelijkheid ervan én op de mogelijke strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel en het algemeen belang.

Berx beperkt zich nu in haar oordeel grotendeels tot de juridisch-technische kant van de zaak, zo zegt ze, omdat een afweging van het algemeen belang in deze een beleidsdiscussie zou betreffen en zo haar neutraliteit in gevaar zou kunnen brengen.

"45.000 euro geen onredelijk bedrag"

Op juridisch vlak ziet Berx er onder meer geen graten in dat het akkoord door het Antwerpse schepencollege ondertekend werd en niet zoals gebruikelijk door de gemeenteraad, aangezien die laatste vervolgens het akkoord wel kon inzien en ook goedkeurde.

45.000 euro vindt ze bovendien "geen onredelijk bedrag" ten opzichte van de kostprijs van de vele juridische procedures die nog hadden kunnen volgen. Tot slot is het akkoord volgens Berx ook geen bedreiging van de onschendbaarheid van het publiek domein, omdat er niets veranderd is aan de eigendom maar enkel aan het gebruik van de Gedempte Zuiderdokken.

De klagers hebben intussen net als het stadsbestuur een gedetailleerde argumentatie ontvangen van de gouverneur, die zich over de zaak gebogen heeft als commissaris van de Vlaamse regering. Ze kunnen nu wel nog hun strijd tegen het akkoord voortzetten bij de Raad van State.