"Niet van elkaar wegdraaien, maar naar elkaar toe draaien"

50 jaar na de beroemde toespraak van Martin Luther King heeft de Amerikaanse president Barack Obama hulde gebracht aan de vermoorde zwarte leider, maar vooral aan diens erfenis en volgelingen. In zijn toespraak legde de eerste zwarte president van de Verenigde Staten ook een verband met het Amerika van vandaag. De herdenkingsplechtigheid in Washington werd bijgewoond door de oud-presidenten Carter en Clinton.
AP2013

Obama hield zijn toespraak op exact dezelfde plaats als Martin Luther King 50 jaar geleden: aan de voet van het Lincoln Memorial in de hoofdstad Washington. Hij bracht het leven van de zwarte bevolking in het gesegregeerde Amerika in herinnering en bracht vooral hulde aan al wie in 1963 naar Washington marcheerde.

"Ze hadden veel redenen om boos uit te halen, maar ze kozen een ander pad", bracht Obama zijn toehoorders in herinnering: "de morele kracht van de geweldloosheid".

"Omdat zij toen hebben gemarcheerd, is Amerika veranderd voor jullie en voor mij." Obama bracht in herinnering wat er de voorbije 50 jaar veranderd is voor de zwarten in de VS. "Zelfs het Witte Huis is veranderd", grapte hij. Amerika is vrijer en mooier geworden, vindt hij, en niet alleen voor zwarten, maar onder meer ook voor latino's, holebi's en mensen met een handicap.

De Amerikaanse president ziet ook een verband met de hele wereld, want die heeft volgens hem kracht geput uit de ontvoogdingsstrijd van de zwarten in de VS. "Zo werd de muur neergehaald, zo kwam apartheid aan zijn eind."

"Het werk is niet af"

Volgens Obama mogen we de grootsheid van de vooruitgang van de afgelopen 50 jaar niet onderschatten. "De moed en de opoffering van hen die hebben gemarcheerd, mag niet onteerd worden."

Volgens de Amerikaanse president is waakzaamheid geboden. "Het werk van dit land is niet af." Hij wijst erop dat zij die 50 jaar geleden in Washington naar Martin Luther King kwamen luisteren niet alleen marcheerden voor gelijke rechten, maar ook voor economische gelijkberechtiging. Hij erkende dat een aantal dingen beter kunnen. De werkloosheid die bij zwarten en latino's bijvoorbeeld bijna dubbel zo groot is, het geweld en de criminaliteit, de armoede, de slechte gezondheidszorg voor wie de middelen niet heeft. "Het zal moeilijk zijn om die strijd te winnen", moest hij toegeven.

"We kunnen de moed hebben om te veranderen", vindt Obama. Hij pleitte voor meer samenwerking "om de vlam van de empathie en de coalitie van het geweten aan te wakkeren". "Daarvan komt de moed, als we niet van elkaar wegdraaien, maar naar elkaar toe draaien."

"De weg is lang, maar we kunnen er geraken. Ik ben ervan overtuigd dat de vlam die de harten in 1963 beroerde er nog altijd is." Obama refereerde ook aan zijn kiesbelofte "change" van in 2008: "De verandering komt naar Washington, niet vanuit Washington." Zo legt de president in feite de bal weer in het kamp van de bevolking: "Mensen die houden van hun land, kunnen het ook veranderen. Verandering is altijd gebaseerd op onze wil. Wij, het volk."

AP2013