Nieuwe bewijzen voor bestaan van element nr. 115

Zweedse wetenschappers hebben bewijzen gevonden voor het bestaan van een nieuw chemisch element. Het element draagt voorlopig de naam "Ununpentium", een verwijzing naar het nummer 115, de plaats die het element zal krijgen in de tabel van Mendelejev als de bevoegde commissie groen licht geeft.
STEVE HORRELL/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Helemaal nieuw is de ontdekking van de Zweedse wetenschappers niet. Het bestaan van element nr. 115 werd in 2004 al vooropgesteld door Russische wetenschappers, die erin geslaagd waren om heel kortstondig 4 atomen van het element te creëren in een laboratorium. De Russische onderzoeksresultaten werden echter als onvoldoende bewijs beschouwd om meteen een plaatsje in de tabel van Mendelejev te krijgen.

Het element ununpentium komt niet voor in de natuur. Net als de andere "superzware" elementen is het een resultaat van wetenschappelijke experimenten, in dit geval het gevolg van het "beschieten" van een dun laagje americium met calcium-ionen. Het nieuwe element dat daardoor ontstaat, heeft een atoomkern met 115 protonen, is hoog radioactief en vervalt al na één seconde in lichtere atomen.

De Zweedse onderzoekers zijn erin geslaagd om in hun onderzoek het element opnieuw te creëren en daarbij een duidelijke "vingerafdruk" ervan waar te nemen, zo luidt het. "Dit was een heel succesvol experiment en het is een van de belangrijkste in dit gebied van de afgelopen jaren", zegt Dirk Rudolph, hoofdauteur van de studie, die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift The Physical Review Letters.

De weg naar een plaatsje in de tabel van Mendelejev ligt nu open. De bevindingen moeten eerst wel nog goedgekeurd worden door de Internationale Unie voor Zuivere en Toegepaste Natuurkunde. Als de organisatie groen licht geeft en geen verdere experimenten nodig acht, zal het element officieel toegevoegd worden en een nieuwe naam krijgen.