Open VLD en Groen vragen meer Vlaamse transparantie

Open VLD gaat de Vlaamse regering ondervragen over haar besluit om doorlichtingen van openbare besturen pas na vijf jaar vrij te geven. Uit een steekproef, waarbij negen doorlichtingen werden opgevraagd, blijkt dat geen enkel bestuur de verslagen meteen wilde geven. Pas na een klacht bij een beroepsinstantie werden zes van de negen doorlichtingen vrijgegeven. Ook Groen dringt aan op meer transparantie in een "glazen democratie".

Volgens Sas Van Rouveroij (foto), fractievoorzitter van Open VLD in het Vlaams Parlement, is het besluit van de Vlaamse regering in strijd met de openbaarheid van bestuur.

"De Vlaamse regering heeft in september 2012 beslist om audits te onttrekken aan de openbaarheid van bestuur", zegt Van Rouveroij in het radionieuws. "Dat is formeel in tegenstrijd met het decreet op de openbaarheid in 2004. Gelukkig is er een beroepsinstantie die dit kan rechttrekken. Maar de Vlaamse regering moet nu haar besluit wijzigen of intrekken, want openbaarheid van bestuur geldt ook voor auditrapporten zodra die zijn opgeleverd aan de leidinggevenden van de betrokken dienst."

"Meer transparantie"

Ook Groen dringt aan op meer transparantie in een "glazen democratie". "De burgers hebben recht om te weten wat de regering voor hen beslist", zegt fractievoorzitter Elisabeth Meuleman (kleine foto).

Actieve openbaarmaking kan volgens Groen ook een oplossing zijn voor een probleem omtrent parlementaire controle. "Dat kan efficiënter dan via een lawine aan vragen", stelt Meuleman. Ze pleit voor meer transparantie "zodat parlementsleden, maar ook gewone burgers - die nu hun toevlucht zoeken bij parlementsleden - rechtstreeks aan informatie kunnen".

Groen stelt voor dat de regering relevante beleidsinformatie toegankelijk maakt via het internet, wat ze "een glazen democratie" noemt. "Bovendien verhoogt het democratische gehalte van het bestuur", aldus de fractievoorzitter.

Ook een spreekrecht voor ambtenaren zou vele vragen kunnen voorkomen, klinkt het. Nu heerst er volgens Groen dikwijls een door kabinetten aangestuurde zwijgplicht, die enkel verbroken kan worden door het stellen van strategische parlementaire vragen. "In feite is dit tijdverlies, zowel voor ambtenaren als politici. Laten we meteen open kaart spelen", aldus Meuleman.