"Opwarming van de aarde stagneert door frisse Stille Oceaan"

De opwarming van de aarde stagneert al ruim tien jaar, maar die stagnatie is slechts tijdelijk. Dat staat in een artikel in het wetenschappelijk blad Nature. Oorzaak is een koude periode in een deel van de Stille Oceaan, waardoor het effect van de opwarming van de aarde wordt tegengewerkt. Wanneer het opnieuw in een warmtecyclus verkeert, zal de temperatuur opnieuw stijgen.

Sceptici van de klimaatverandering argumenteren dat er sinds 1998 geen duidelijke opwarming van de aarde is, ondanks de stijging van de uitstoot van koolstofdioxide. Onderzoekers hadden nog niet de exacte reden van de stagnatie kunnen vaststellen, ondanks verschillende theorieën. "Voor de man op de straat is het erg verwarrend wat net de waarheid is", zegt professor Shang-Ping Xie van het Scripps Instituut voor Oceanografie.

De professor is ook hoofdauteur van het artikel in Nature dat twee mogelijke redenen geeft waarom de voortdurende uitstoot van koolstofdioxide geen effect heeft op de temperatuur. Zo kaatsen waterdamp en roet het zonlicht gedeeltelijk terug in de ruimte, waardoor het koeler is op aarde.

Daarnaast is er ook een natuurlijke schommeling in het klimaat, waaronder ook de impact van koelere wateren in een deel van de Stille Oceaan. Dat deel bedekt amper 8% van het aardoppervlakte, maar toch wordt het beschouwd als de motor van het klimaatsysteem op aarde.

"Een ommekeer komt er, we weten alleen niet wanneer"

Dat er wederkerige fenomenen met een grote impact op het klimaat bestaan, was al duidelijk. Bekend voorbeelden hiervan zijn La Niña en El Niño. Maar dit fenomeen, genaamd "Pacific Oscillation", heeft een veel langer tijdsperspectief. De vorige keer dat dit deel van de oceaan koele temperaturen kende, was tussen 1940 en 1970.

 Het team van professor Xie stelde een dynamisch klimaatmodel op dat het broeikaseffect op de temperatuur meet, rekening houdend met gegevens over de watertemperatuur in de Stille Oceaan. "Alleen wanneer we de gegevens van de Stille Oceaan gebruiken reproduceert het model de stagnatie van de opwarming van de aarde", zegt Xie.

De onderzoekers waarschuwen ook voor de andere kant van de slinger. "We zijn vrij zeker dat er een ommekeer komt in de toekomst, maar we kunnen niet voorspellen wanneer", aldus Xie. Een verdere opwarming is volgens hem onvermijdelijk door de toenemende concentraties koolstofdioxide in de atmosfeer.

Andere onderzoekers verwelkomen de studie en vinden het een coherente verklaring voor de stagnatie, zo ook Alex Sen Gupta van de universiteit van New South Wales. "De nieuwe simulatie reproduceert de timing en het patroon waarin de laatste vier decennia veranderingen hebben plaatsgevonden opmerkelijk accuraat".

Op 27 september komt het VN-klimaatpanel IPCC in Stockholm met een nieuwe samenvatting van de nieuwe stand van zaken over de kennis over de klimaatverandering.

Meest gelezen