Is het leven op aarde afkomstig van Mars?

Het leven op aarde is afkomstig van de planeet Mars. Dat wordt tenminste gesuggereerd in een nieuwe theorie die is voorgesteld op een wetenschappelijke conferentie in Firenze. Miljarden jaren geleden waren enkel op Mars de nodige mineralen aanwezig om de eerste bouwstenen voor levende organismen te vormen. Via meteorieten zouden die vervolgens op aarde zijn beland.

De nieuwe theorie die stelt dat het leven op aarde afkomstig is van de planeet Mars werd gepresenteerd door professor Steven Benner van het Westheimer Institute of Science and Technology in de Amerikaanse stad Gainesville. Hij sprak op de Goldschmidt-conferentie in Firenze, in Italië.

Voor wetenschappers is het lang de vraag geweest hoe atomen miljarden jaren geleden voor het eerst zijn samengekomen om RNA, DNA en proteïnen te vormen. Dat zijn de 3 cruciale componenten die nodig zijn voor het ontstaan van levende organismen.

Volgens professor Benner zijn de mineralen die de chemische elementen borium en molybdeen bevatten, de sleutel in het vormen van deze componenten. Dankzij borium kunnen zich ringen van koolhydraten vormen uit prebiotische mineralen. Molybdeen zet deze ringen daarna om in suikers en vervolgens in RNA.

Oxidatie

Het probleem bij deze chemische reacties is dat borium miljarden jaren geleden niet in voldoende hoeveelheden op aarde aanwezig was. Ook molybdeen kwam niet in de juiste chemische samenstelling voor.

Enkel wanneer molybdeen in hoge mate oxideert, kan het de componenten nodig voor de vorming van levende organismen beïnvloeden. Omdat op aarde zogoed als geen zuurstof voorkwam toen levende organismen zo'n 3 miljard jaar geleden ontstonden, was oxidatie op onze planeet destijds onmogelijk.

Op Mars waren op dat moment wel afdoende hoeveelheden zuurstof aanwezig zodat molybdeen er kon oxideren. Bovendien was de planeet toen droger dan de aarde.

Volgens professor Benner is het daarom goed mogelijk dat de eerste levende organismen niet op aarde ontstonden, maar wel op Mars.

Via meteorieten zouden die in de loop der tijd op onze planeet zijn beland. Hier waren de omstandigheden dan weer optimaal opdat het leven, toen het eenmaal bestond, zich verder kon ontwikkelen.