Kot in Gent kost gemiddeld 351,12 euro

Een gemiddeld kot in Gent is 22 vierkante meter groot en kost maandelijks 351,12 euro, kosten inbegrepen. Daarvoor krijg je in vier op de vijf gevallen een gemeubelde kamer of studio, zo blijkt uit een bevraging van ongeveer 2.000 studenten.

Michael Agon en Bruno Borghmans, twee studenten handelsingenieur aan de UGent interviewden voor hun masterproef zo'n 2.000 studenten over hun studentenhuisvesting. Daaruit bleek dat acht procent van de studenten maandelijks minder dan 250 euro en elf procent maandelijks meer dan 450 euro betaalt. Voor die prijs zijn meer dan tachtig procent van de kamers of studio's voorzien van meubels, de meeste studenten blijken overigens ook tevreden over de kwaliteit van die meubels.

"Het valt op dat de helft van de respondenten aangeeft een persoonlijke keuken ter beschikking te hebben in de kamer, maar we willen ook de aandacht vestigen op het feit dat zes procent aangeeft de keuken met meer dan 12 personen te moeten delen", aldus Agon en Borghmans. "Eén derde van de studenten heeft een persoonlijke douche ter beschikking, meer dan de helft moet ook zijn toilet delen. Slechts acht procent van de studenten beschikt over een eigen terras of balkon, terwijl zeven procent gebruik kan maken van privéparkeerfaciliteiten."

De gemiddelde oppervlakte van de kamer of studio bedraagt 22 vierkante meter. Aan de hand van een zespuntenschaal werd aan de studenten gevraagd om de woningstaat (extern en intern), warmte-isolatie, geluidsisolatie (extern en intern), lichtinval en uitzicht te beoordelen. "De woningstaat extern en de lichtinval wordt over het algemeen als goed tot zeer goed beschouwd", zeggen Agon en Borghmans. "Kenmerken die eerder slecht scoren zijn de geluidsisolatie intern en het uitzicht."