Permanente leden V-raad zonder akkoord uiteen

Vanavond zijn de 5 permanente leden van de VN-Veiligheidsraad bijeengekomen om te praten over Syrië. Na een klein uurtje zat het overleg erop, maar geen van de partijen gaf commentaar. Wellicht is er geen akkoord over een mogelijke interventie in Syrië.
De permanente leden van de V-raad hebben deze zaal in New York intussen verlaten.

Rond 20.30 uur Belgische tijd zijn de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad opnieuw bijeengekomen om te praten over de toestand in Syrië. Na een klein uurtje was de bijeenkomst afgelopen. Geen van de partijen gaf commentaar, maar wellicht is er geen akkoord over een mogelijke interventie in Syrië.

Voor de Verenigde Staten is met de gifaanval in een wijk van Damascus een rode lijn overschreden. Groot-Brittannië heeft een ontwerpresolutie ingediend over een mogelijke interventie in Syrië. Ook de Fransen lijken gewonnen voor een interventie.

Voorlopig liggen China en vooral Rusland dwars. In het verleden hebben beide landen telkens hun veto uitgesproken tegen resoluties van de Veiligheidsraad tegen het regime van Assad. Rusland is sterk gekant tegen een militaire interventie in Syrië en heeft de afgelopen week zelfs gesuggereerd dat de Syrische rebellen achter de gifaanval van vorige week zouden zitten.

Zolang Rusland dwars ligt, lijkt de kans erg klein dat de Britten de ontwerpresolutie voor de voltallige Veiligheidsraad brengen. Pas wanneer dat gebeurt, kan de resolutie eventueel aangenomen worden.