"Aanval Assad kostte leven aan 1.429 mensen"

VS-minister van Buitenlandse Zaken John Kerry heeft in een krachtige speech een tipje van de sluier gelicht van het dossier dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten over Syrië samenstelden. "De vraag is niet meer wat weten we, maar wat zullen we eraan doen?" Volgens Kerry kunnen de Verenigde Staten niet anders dan handelen, ook in hun eigen veiligheidsbelang. Het regime van Assad doet de uitspraken van Kerry af als "pure leugens".

Kerry viel meteen met de deur in huis. "President Obama heeft gisteren iedereen in het Nationale Veiligheidsteam gevraagd om bij  de Congresleden na te gaan wat we precies weten over de aanval met chemische wapens in de buitenwijk van Damascus."

"Dat is belangrijk, om eerst informatie in te winnen en daarna actie te ondernemen."

"Ik vraag niet om mij op mijn woord te geloven. Lees zelf de verschillende delen van het rapport en oordeel over de chemische aanval die het regime van Assad de leden van de oppositietroepen en die burgers in die wijken deed ondergaan." Kerry voegde eraan toe dat niet alle informatie publiek zal worden gemaakt. "Sommige dingen zullen enkel aan de leden van het Congres en aan de bondgenoten worden getoond."

Daarna begon hij aan een lange rij argumenten die een militair ingrijpen moeten verantwoorden.

"Wat weten we? We weten dat de Syrische president Assad beschikt over het grootste arsenaal chemische wapens in het Midden-Oosten. (...) We weten ook dat het regime ze vorig jaar verschillende keren op kleine schaal heeft gebruikt tegen zijn eigen bevolking."

"We weten dat het regime van Assad herhaaldelijk en tot haar eigen frustratie heeft geprobeerd om de rebellen uit Damascus te verjagen. Drie dagen voor de chemische aanval, werden de wapens door specialisten van het Syrische regime klaargemaakt voor gebruik. (..) We weten vanwaar de chemische raketten zijn afgevuurd en dat ze enkel gericht waren tegen wijken waar de rebellen zich bevonden."

Volgens Kerry blijkt uit het rapport van de Amerikaanse inlichtingen dat bij de chemische aanval van vorige week woensdag 1.429 omgekomen zijn, onder wie ook zeker 426 kinderen. Hij noemde de chemische aanval een "misdaad tegen de mensheid".

"VS zullen zelf de tijdslijn bepalen"

Na een opsomming van het verzamelde bewijsmateriaal, volgde een reeks argumenten waarom de VS niet niets kan doen. "De geschiedenis zit vol van grote leiders die waarschuwden maar niets deden", zei Kerry. "Andere landen kijken toe om te zien of Syrië kan wegkomen met de inzet van chemische wapens."

"We zijn voor de Verenigde Naties maar zoals VN-secretaris-generaal Ban zelf zei, de VN kunnen niet zeggen wie achter de aanval zit, enkel dat er een aanval was."

"We zullen blijven spreken met onze Congresleden, met onze bondgenoten maar president Obama zal ervoor instaan dat de VS zelf die de tijdslijn voor een militair ingrijpen zal bepalen."

"Ik weet dat jullie het oorlog voeren moe zijn, ik ben het ook. Maar enkel naar vrede verlangen, zal geen vrede brengen." Hij besloot zijn toespraak met de verzekering dat er geen grondoperatie, geen herhaling van het Irak, Afghanistan of Libië-scenario zal komen. "Er zullen geen laarzen aan land gaan. De actie zal beperkt en op maat zijn."

"Uitspraken Kerry zijn pure leugens"

Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken doet de uitspraken van Kerry af als "pure leugens". Het regime van Assad blijft ontkennen dat het vorige week chemische wapens gebruikt heeft bij een aanval in Damascus.

"We zijn verbaasd dat een grote natie als de Verenigde Staten de publieke opinie tracht te beïnvloeden zonder enige vorm van bewijs", klinkt het.

De Syrische minister van Buitenlandse Zaken zei in een officiële mededeling ook dat de beschuldigingen van Kerry "een wanhopige poging zijn om een militaire interventie te rechtvaardigen".