"Frankrijk wil een kordate actie tegen regime"

De Franse president François Hollande ziet geen reden om zijn houding tegenover een mogelijke militaire interventie in Syrië te wijzigen nu het Britse parlement een deelname van Groot-Brittannië aan zo'n interventie heeft weggestemd. Dat heeft Hollande gezegd in een interview met Le Monde. "Alle opties liggen op tafel", stelt hij.

"Het staat elk land vrij soeverein te beslissen wel of niet aan een operatie in Syrië deel te nemen", zegt Hollande in het interview. "Dat geldt zowel voor het Verenigd Koninkrijk als voor Frankrijk."

Daarmee maakt Hollande duidelijk dat hij geen reden ziet zijn houding tegenover een mogelijke militaire interventie in Syrië te wijzigen nu het Britse parlement een Britse deelname aan zo'n interventie heeft weggestemd.

"Frankrijk wil een kordate en evenredige actie tegen het regime in Syrië", gaat hij verder. "Alle opties liggen op tafel." Zolang de VN-inspecteurs in Syrië zijn, blijft een interventie voor hem wel uitgesloten.

Mogelijk komt die interventie er wel al voor woensdag. Dan komt het Franse parlement bijeen om over de kwestie te debatteren, maar het is niet zeker dat Hollande zo lang wil wachten met ingrijpen.

Over het doel van een interventie is Hollande duidelijk: "Ik ben geen voorstander van een internationale operatie gericht op het bevrijden van Syrië of het omvergooien van een dictator. Wel moeten we een regime dat zijn bevolking onherstelbare schade berokkent tot stilstand brengen."

Vandaag overlegt Hollande nog met de Amerikaanse president Barack Obama.