"Redelijke aanpassingen voor leerlingen met een beperking"

De brochure "Met een handicap naar de school van je keuze" van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding moedigt scholen aan tot redelijke aanpassingen. Die maatregelen moeten het voor leerlingen met een beperking makkelijker maken in een gewone schoolomgeving. De brochure wordt in alle Belgische scholen verspreid.

De brochure is bedoeld voor leerlingen met een beperking en hun ouders, voor leerkrachten en schooldirecties.

Het gaat om maatregelen voor kinderen met bijvoorbeeld een motorische handicap, maar ook voor leerlingen met dyslexie of ADHD. Ze hebben aanpassingen nodig die het voor hen gemakkelijker maken om te functioneren in een gewone schoolomgeving.

Handicap grootste discriminatie na racisme

Na racisme geeft een handicap het meest aanleiding tot discriminatie. Als kinderen met een beperking naar een gewone school gaan, leren hun klasgenoten daarmee omgaan.

De brochure moet scholen aanmoedigen om de nodige aanpassingen in te voeren, zoals extra hulp of een aangepaste planning.

"Leerlingen met een beperking hebben recht op redelijke aanpassingen, maar veel scholen zijn daar nog niet mee vertrouwd", vertelt directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding Jozef De Witte. "We ontvangen geregeld meldingen van ouders die problemen hebben om die aanpassingen voor hun kind te verkrijgen."