Aantal tienermoeders in Vlaanderen lager dan ooit

Het aantal tienermoeders in Vlaanderen staat op een laagterecord met 6 bevallingen per 1.000 tieners van 15 tot 19 jaar oud. Dat meldt de Universiteit Antwerpen. Ook in de meeste andere West-Europese landen daalt het aantal tienerouders.

Onderzoekster Marjolijn De Wilde onderzocht Vlaamse, Belgische en Europese gegevens. Ze concludeerde dat het aantal bevallingen in Vlaanderen terugliep tot 6 per 1.000 tieners. In 2002 lag dat aantal nog op 7,96.

Vlaanderen telt traditioneel minder tienermoeders dan de andere gewesten. In Brussel en Wallonië lag het aantal in 2010 nog respectievelijk op 14,79 en 13,19. "De culturele achtergrond en de levensstandaard zijn bepalend. Armoede zorgt voor meer tienerouders", zegt De Wilde. Met het cijfer voor het hele land staat België in de Europese middenmoot.

De dalende trend wordt in nog andere West-Europese landen opgemerkt. De jongste cijfers zijn voor alle landen de laagste in 10 jaar tijd, met vaak een versterking na 2007. "Vermoedelijk verklaren niet alleen de toegenomen of verbeterde landelijke en regionale preventiemaatregelen deze evolutie. Wellicht heeft de crisis, met een veranderd toekomstperspectief voor specifieke bevolkingsgroepen, een effect op anticonceptiegebruik of seksueel gedrag van jongeren", klinkt het.

Studies tonen volgens de universiteit aan dat jongeren het sterkst getroffen worden door de crisis, onder meer door de toegenomen werkonzekerheid wanneer ze de school verlaten. Een hoger aantal abortussen zou een verklaring voor het lage aantal tienermoeders kunnen zijn. De cijfers voor 2012 daarover zijn nog niet bekend, maar de cijfers van 2010 en 2011 tonen geen compensatie. "De laatste jaren worden in België dus minder tieners zwanger", zo staat in het persbericht van de Universiteit Antwerpen.