Directeur van Antwerpse onderwijs neemt ontslag

Frank Noten (foto), de algemeen directeur van het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen, neemt ontslag, net voor de start van het nieuwe schooljaar. Noten was vijf jaar het hoofd van het Antwerpse onderwijs.

Waarom Noten vertrekt, is onduidelijk. Mogelijk ligt een conflict met het nieuwe stadsbestuur aan de basis. Officieel stapt Noten op om een nieuwe uitdaging te zoeken. De timing van het ontslag is niet ideaal, maar het is ook geen ramp, zegt de woordvoerder van het stedelijk onderwijs, Frederic Picard.

"Wij hebben intussen al een interim-directeur die we kunnen voordragen en we kijken uit naar een valabele vervanger. Ik denk dat Frank een gezonde organisatiebasis heeft gelegd voor het stedelijk onderwijs. Hij had ook een duidelijk plan voor de toekomst klaar. Er belet ons niets om dat plan voort uit te voeren en op het elan voort te gaan."

Noten stond in de vuurlinie bij de recente heisa rond kleuter- en basisschool De Blokkendoos, tegenover ouders die schreeuwden dat hun kind seksueel misbruikt werd door een kleuterjuf. "Het is te ver gezocht om te stellen dat het daar iets mee te maken heeft", zegt schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open VLD) in Het Nieuwsblad. Hij "betreurt" de beslissing van Noten.

Het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen is met 150 scholen en 6.400 werknemers een van de grootste onderwijsnetten van Vlaanderen.