Een Franse Revolutie - Walter Van Steenbrugge

Tijdens wat men de "Zomeruniversiteit" pleegt te noemen, heeft de Franse Minister van Justitie afgelopen zaterdag, vanuit La Rochelle, voor flink wat opschudding gezorgd.

Als grondlegster van het Franse gelegifereerde homohuwelijk heeft de zwarte minister een wetsontwerp klaar waarin ze het probatiestelsel als een autonome sanctie wil opleggen aan zij die schuldig worden bevonden aan strafbare feiten die vandaag met gevangenisstraffen van niet hoger dan vijf jaar worden bestraft.

In plaats van de veroordeelden binnen vier celmuren af te zonderen, beoogt de Franse minister het terugdringen van het herval in de criminaliteit door schuldigen te verplichten in een gepersonaliseerd en geïndividualiseerd probatietraject te stappen "et privilégier la reïnsertion par la construction avec le détenu d'un projet pour lui permettre de devenir un citoyen libre et responsable".

De sanctie moet de naam krijgen van "la contrainte pénale” en betekent dat de veroordeelde verboden kan opgelegd krijgen, verplichtingen moet nakomen, behandelings- en leerprogramma's moet volgen aangepast aan zijn/haar persoonlijkheidsprofiel en aan de gepleegde inbreuk. Bij niet naleving dient de betrokkene dan wel voor de strafuitvoeringsrechter te komen die dan kan overgaan tot afzondering van de veroordeelde, bijvoorbeeld via een effectieve celstraf.

Taubira zegt vol te willen inzetten op het aanzienlijk terugdringen van de kwalijke recidivecijfers die volgens haar op vandaag aantonen dat het vigerende gevangenisbeleid er niet in slaagt haar bestaansreden te wettigen.

Meteen wil de 61-jarige minister ook de onder Sarkozy gestemde plannen om 25.000 cellen bij te bouwen met onmiddellijke ingang opzeggen. Nochtans verblijven vandaag meer dan 67.000 gedetineerden in de Franse gevangenissen en zit men thans aan 120% van de werkelijke bezettingscapaciteit.

De politica wou direct 300 speciaal opgeleide penitentiaire werkers aannemen om haar project te concretiseren.

Het voorstel van de Franse Minister van Justitie kreeg flink wat bijval van de voorzitster van het magistratensyndicaat.

" La honte" , "Le PS devrait supprimer le Code Pénal" kapittelden dan weer een aantal rechts geïnspireerde Franse kranten.

De burgemeester van Nice, Estrosi, ontlokte onverwijld een electronische petitielijst onder de Franse burgemeesters en kreeg op één voormiddag al meer dan 2000 goedkeuringen op het door hem op gang gebrachte protest.

Ook een snel afgenomen opiniepeiling werd gepubliceerd en gaf aan dat blijkbaar 78% van de Fransen het volledig uitzitten van de uitgesproken straffen wil voorzien in de Franse strafwetgeving.

Eind september wordt het onwerp-Taubira voorgelegd aan de Franse wetgevende kamers. Een hete herfst is Parijs, door deze revolutionaire tekst, verzekerd.

En bij ons?

Nu wil het toeval dat precies deze week de grootste Vlaamse politieke partij in een tienpuntenprogramma om "de Vlaamse Justitie" (sic) de 21e eeuw in te loodsen, het tegenovergestelde voorziet van hetgeen Le Garde des Sceaux bij onze zuiderburen wil doorvoeren.

De NVA pleit immers voor extra gevangenissen en wil ook sancties invoeren voor twaalfjarigen.

Meer diametraal kunnen visies omtrent bestraffing wellicht niet tegenover elkaar staan.

Het zou goed zijn dat de auteurs van beide visies hun doelstellingen en onderbouw, liefst wetenschappelijk gestaafd, aan de bevolking helder uitleggen.

De Franse Minister ging alvast haar mosterd halen bij de universitaire onderzoekscentra (onder leiding van Pierre-Victor Tournier).

Misschien een tip en uitdaging voor de Vlaamse (en of Waalse) universiteiten om voor eens en altijd uit te klaren met welk beleid men het best scoort om maatschappelijke overlast en criminaliteit met succes te bestrijden.

(De auteur is strafpleiter.)

lees ook