"Wat is nieuwe plechtige belofte van N-VA waard?"

Het interview met Siegfried Bracke (N-VA) in De Standaard, waarin hij een tip van de sluier oplicht over de strategie van zijn partij bij de volgende verkiezingen, lokt hier en daar reacties uit. Volgens CD&V-staatssecretaris Hendrik Bogaert heeft de N-VA "haar bestaansreden opgegeven". Hij ziet er een kans in om zijn eigen partij te versterken. Vlaams Belang vindt dat de N-VA de strijd al opgeeft nog voor die begonnen is en volgens Peter De Roover van de Vlaamse Volksbeweging berokkent Bracke zijn eigen partij "communicatieve schade".

CD&V-staatssecretaris Hendrik Bogaert ruikt een kans in de uitspraken van N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke over de koers die zijn partij wil varen na de verkiezingen. Bracke stelde onder meer dat zijn partij na de verkiezingen de economische koe meteen bij de horens wil vatten en dus ook zonder een communautaire omwenteling in een federale regering wil stappen. "Een sociaaleconomisch programma leidt sowieso naar confederalisme", is zijn mening.

Bogaert interpreteert dat als een ommezwaai in de strategie van de voormalige kartelpartner. "Nu de N-VA haar bestaansreden opgezegd heeft, doe ik een oproep aan de kiezers van de N-VA om ons te versterken", schreef hij vandaag op zijn blog.

"Wij zijn de partij stap per stap aan het heropbouwen én wij houden onze beloftes. Wat ben je met een partij die reeds voor de onderhandelingen de essentie van haar eigen partijprogramma onbelangrijk verklaart? Wat is haar nieuwe "plechtige belofte" dan waard?" Bogaert schudt ook een opvallende vergelijking uit zijn mouw: "Dit is alsof Groen zou zeggen dat een bos niet meer belangrijk is."

"Op het eerste gezicht" lijkt dit goed nieuws, reageert Bogaert, "omdat de N-VA daarmee onze standpunten volgt". "De splitsing van BHV, de staatshervorming van 20 miljard en de bijhorende fiscale autonomie van 12 miljard zijn wel degelijk belangrijk."

Maar volgens Bogaert is de N-VA vooral ongerust dat "de keuze voor CD&V steeds meer gemaakt wordt". Hij vermoedt dat de Vlaams-nationalisten met een probleem zitten bij iedereen die bekommerd is om de economie. "Wat moeten ze kiezen: een N-VA die voor een staatshervorming gaat, of CD&V die voor herstelbeleid gaat? Een staatshervorming betekent een tweederdemeerderheid en dus veel partners. Hoe meer partners, hoe meer risico op een onduidelijk beleid."

"Witte vlag nog voor veldslag begonnen is"

Voor Vlaams Belangvoorzitter Gerolf Annemans is het duidelijk: "De traditionele partijen hoeven de N-VA niet meer te vrezen. De N-VA wil in de regering en heeft nu reeds de witte vlag gehesen, nog voor de veldslag begonnen is." Volgens Annemans krijgt "in het bijzonder de Vlaams-nationale kiezer vandaag duidelijkheid".

"Vooral CD&V kan tevreden zijn: de staatshervorming kan, met het goedvinden van de N-VA, voor vijf jaar begraven worden in de coulissen van de Senaat. "Verandering" wordt vanaf vandaag "rustige vastheid"."

Annemans noemt het interview met Bracke "in meer dan één opzicht merkwaardig". "Gedaan met de "Copernicaanse omwenteling", gedaan met de "grote clash" of "buiten de lijntjes kleuren", gedaan nu zélfs met "het confederalisme". (...) Waar tot vandaag het (op zich) erg onduidelijk confederalisme nog de conditio sine qua non was om de nodige hervormingen door te voeren die de welvaart van de Vlamingen moest veiligstellen, draait Bracke nu met een bijzonder eigenaardige logica de redenering om: de hervormingen zullen het confederalisme bewerkstelligen."

"Met een verwijzing naar zijn marxistische verleden en vorming spreekt hij zelfs van "onderbouw en bovenbouw". Alles is economie, de rest is religie. Dit is meer dan een bocht van 180 graden, de N-VA laat gewoon de principes varen. Zeker wanneer men leest dat Bracke niet de minste behoefte voelt het artikel 1 van de partijstatuten over de onafhankelijke Vlaamse republiek letterlijk te interpreteren. Lees: dat punt uit de beginselverklaring was maar om te lachen", aldus de Vlaams Belang-voorzitter.

"N-VA heeft wat uit te leggen"

De uitspraken van Bracke over het confederalisme zijn bij Peter De Roover, ere-voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, in het verkeerde keelgat geschoten. "Zijn remedie dreigt het wezen van de N-VA uit te hollen", hekelt hij op de website van Doorbraak.

Volgens de chef-politiek van het magazine berokkent Bracke de N-VA "communicatief schade". "De N-VA heeft wat uit te leggen" na dit interview, reageert De Roover. Hoe kan men Vlaamsgezinden nog overtuigen niet naar Vlaams Belang te gaan, of kiezers die Bracke volgen weghouden bij "Vlaams-Belgische regeringspartijen", vraagt hij zich af.

"Krijgt de N-VA zoveel kramp van de spreidstand, het zogenaamde spagaat, dat de partij nu op één van beide benen gaat staan?" Overtuigend antwoorden hierop zal de partij energie kosten, vreest De Roover.

Helemaal gerust in het N-VA-standpunt is de Vlaams-nationalist ook niet. "De komende uren en dagen zullen duidelijk maken of de N-VA een bocht maakt, dan wel of Bracke zal komen vertellen dat hij "verkeerd begrepen" is", vervolgt hij. Vertolkte Bracke immers niet het partijstandpunt, dan stelt hij zich anders op "als een dissident binnen de eigen partij".