De Wever: "Siegfried Bracke heeft voor zijn beurt gesproken"

N-VA-voorzitter Bart De Wever nuanceert de uitspraken die partijboegbeeld Siegfried Bracke in een interview met De Standaard deed. Daarin zegt Bracke dat de N-VA bereid is om op federaal niveau mee te besturen met een sociaaleconomisch programma, ook zonder een communautaire omwenteling.

"Siegfried Bracke heeft een beetje voor zijn beurt gesproken", zegt De Wever. Hij zegt dat de partij haar strategie nog aan het bepalen is. "Dit is een goede optie die we zouden kunnen maken, als je ze goed uitlegt. En dat zullen we dan nu moeten doen aan het partijbestuur en daarna aan alle kiezers."

Volgens De Wever is er echter geen sprake van een koerswijziging. Hij ontkent dat de economie boven het confederalisme gaat bij de N-VA.

Bracke: "Staatshervorming is een middel"

In een interview met De Standaard geeft het Gentse N-VA-boegbeeld Siegfried Bracke vandaag zijn mening over de strategie die zijn partij moet volgen in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar.

Opmerkelijk: Bracke zegt dat in de eerste plaats op de economie moet worden ingezet. "Onze welvaart wordt bedreigd. Mensen moeten dat goed beseffen."

"De staatshervorming kan slechts een middel zijn, nooit een doel op zich", gaat hij verder. Hij ziet er dan ook geen graten in om na de verkiezingen in een federale regering te stappen op basis van een sociaaleconomisch programma.

"Zo ontkrachten we het verwijt dat we de boel zullen blokkeren. Daarvoor passen we en dat is een plechtige belofte. We gaan onmiddellijk aan de slag. We moeten consequent zijn. De situatie is urgent, dan moeten we er ook naar handelen."

Toch laat Bracke het confederale model niet los. "We moeten ons de vraag stellen of een sociaaleconomisch programma ons niet sowieso naar een confederaal model zal leiden."