Filip is populairder als koning dan als prins

Als koning boezemt Filip meer vertrouwen in dan als prins, zo blijkt uit een peiling van De Morgen, Le Soir, RTL en VTM. In juni had 51 procent van de Belgen veel vertrouwen in de toenmalige kroonprins, in augustus -na de troonswisseling- was dat al 69 procent.

De Vlamingen reageren volgens de peiling wel lauwer op het koningshuis dan de Walen en de Brusselaars. Een kleine 60 procent in Vlaanderen vertrouwt Filip voldoende, in Franstalig België loopt dat op tot 82 procent. Wat wel gelijk loopt, is dat hij bij de Vlamingen en Franstaligen de laatste drie maanden populairder geworden is.

Toch blijft er nog twijfel heersen over zijn takenpakket. Ruim de helft van de Vlamingen meent dat de rol van de koning is uitgespeeld bij de regeringsvorming. Zij willen niet langer dat de koning de informateur of formateur aanduidt na de verkiezingen. De Franstaligen zijn een totaal andere mening toegedaan: 80 procent gaat ermee akkoord dat de koning de informateur benoemt.

Ten slotte blijkt uit de peiling dat ruim 40 procent van de Vlamingen Filip liever een symbolische rol ziet vervullen, 60 procent vindt dat zijn bevoegdheden moeten veranderen. De voorstanders van een Republiek blijken in Vlaanderen met ongeveer een vijfde te zijn.