Obama vraagt steun aan Congres voor inval in Syrië

President Barack Obama heeft gezegd dat de Verenigde Staten beslist hebben dat ze militaire actie gaan ondernemen tegen het Syrische regime. Hij zal wel steun vragen bij het Amerikaanse Congres voor de interventie. Het Congres zal hierover vanaf 9 september een debat en een stemming organiseren.

Obama zei dat de Verenigde Staten voldoende bewijzen hebben dat het regime van Assad achter de gifgasaanval zit in Damascus tien dagen geleden. Daarbij kwamen volgens de Amerikaanse inlichtingendienst 1.429 mensen om het leven, onder wie meer dan 400 kinderen.

"We kunnen en willen wat er gebeurd is in Syrië niet door de vingers zien", zei hij. De Verenigde Staten zijn klaar om aan te vallen, maar Obama stelde geen ultimatum. "Het kan morgen zijn, volgende week of volgende maand." Het zal een korte, maar gerichte actie zijn tegen het gebruik van chemische wapens. "Er komt geen open einde. We gaan geen grondtroepen sturen."

Wel voorleggen aan Congres, niet wachten op VN

Hoewel Obama beseft dat hij als opperbevelhebber van het leger autonoom de beslissing tot militaire interventie kan nemen, zal hij ze toch voorleggen aan het Amerikaanse Congres. De afgelopen dagen kreeg Obama veel kritiek te verduren op zijn plannen om militair in te grijpen in Syrië. Sommige congresleden lieten optekenen dat ze graag inspraak zouden hebben in de beslissing. Obama roept de congresleden nu op om te stemmen voor militaire actie om de veiligheid van de Verenigde Staten te garanderen.

Volgens Obama is het gevaarlijk om niet te reageren op de aanvallen met chemische wapens in Syrië. "Het brengt onze bondgenoten in de buurt van Syrië in gevaar, zoals Israël, Jordanië, Turkije, Libanon en Irak. Het kan leiden tot een escalatie van chemische wapens, die ook onze natie kunnen bedreigen", zei hij.

Obama zal niet wachten op de goedkeuring van de VN-Veiligheidsraad. Hij zegt dat die organisatie verlamd is en de schuld van de chemische aanvallen niet in de schoenen van Assad wil schuiven. Onder meer Rusland blijft Assad steunen.

Na de speech raakte bekend dat Obama het militaire ingrijpen van de VS in Syrië volgende week zal bespreken met andere wereldleiders op de G20-top in Rusland.

Intussen is de ontwerpresolutie van het voorstel naar de Amerikaanse parlementsleden gestuurd. "De president is gemachtigd tot het inzetten van de krijgsmacht van de Verenigde Staten zoals hij het nodig en gepast acht, in verband met het gebruik van chemische wapens of andere massavernietigingswapens in het conflict in Syrië", vermeldt de tekst.

In de Senaat zullen er al volgende week zittingen worden gehouden over het voorstel voor een militaire interventie. De debatten zullen gevoerd worden tijdens de openbare zittingen van de Senaatscommissie Buitenlandse Zaken. In het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn, worden de debatten pas op maandag 9 september aangevat.

Frankrijk blijft paraat staan samen met VS in te grijpen

Frankrijk heeft ondertussen laten weten dat het zal wachten op het debat en de stemming in het Amerikaanse Congres en het Franse parlement voordat het definitief zal beslissen over een militair ingrijpen in Syrië. De Franse president Hollande heeft samen met Obama beslist om samen op te treden tegen Syrië. Woensdag komt het Franse parlement samen over Syrië, maar net als Obama heeft Hollande in principe geen toestemming nodig voor een militaire actie.

De Britse premier Cameron liet in een tweet weten dat hij de beslissing van Obama om eerst groen licht te vragen aan het Congres begrijpt en ondersteunt. Het Britse parlement liet zich vrijdag negatief uit over een militair ingrijpen in Syrië. Groot-Brittannië zal dus niet deelnemen aan de gewapende inval in Syrië.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans liet al weten dat het Nederlandse kabinet bij zijn standpunt blijft om via de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te gaan. Nederland zal wel het Amerikaanse bewijsmateriaal over de gifgasaanval van 21 augustus goed bestuderen om zelf een oordeel te kunnen vormen.