Vlaamse scholieren: "Huiswerk is slecht gespreid"

Vlaamse leerlingen vinden niet dat ze te veel huiswerk krijgen, maar het huiswerk is wel slecht gespreid. Dat blijkt uit een rondvraag van de Vlaamse Scholierenkoepel. Die heeft een reeks aanbevelingen klaar voor een beter huiswerkbeleid.

De Vlaamse Scholierenkoepel is een organisatie van studenten uit het middelbaar onderwijs. Na gesprekken met zo'n 2.000 leerlingen concludeert de koepel dat er een beter huiswerkbeleid nodig is.

Een van de aandachtspunten is dat scholieren niet te veel huiswerk krijgen, maar dat het wel slecht gespreid is. Vooral in de week voor de rapporten krijgen leerlingen veel opdrachten en overhoringen en die piekmomenten zijn onnodig, zegt Kaylee Surgeloose van de Scholierenkoepel.

"Dat leidt tot heel veel stress en vermoeidheid bij jongeren. Onderling moeten leerkrachten veel beter communiceren over de planning, maar ook naar leerlingen toe bespreken wanneer ze een bepaalde toets gaat plannen, dan is het voor ons ook veel houdbaarder omdat we er zelf kunnen in mee beslissen."

De taken die ze krijgen, hebben bovendien dikwijls weinig meerwaarde, zeggen de leerlingen. De studenten klagen er ook over dat ze meerdere examens op een dag moeten afleggen en ook onaangekondigde toetsen leiden tot extra stress.

Het volledige huiswerkrapport en de aanbevelingen van de Vlaamse Scholierenkoepel staan op de website van de organisatie.